ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Spotrebné dane
Spotrebná daň je jedna z nepriamych daní, ktorá slúži na reguláciu určitých komodít na trhu alebo k zvýšeniu príjmov štátu, napríklad daň z pohonných hmôt, alkoholu alebo daň z tabakových výrobkov.

Spotrebná daň (anglicky Excise Tax, Consumption Tax) je jedna z nepriamych daní, ktorá slúži na reguláciu určitých komodít na trhu alebo k zvýšeniu príjmov štátu, napríklad daň z pohonných hmôt, alkoholu alebo daň z tabakových výrobkov.

Jedná sa o nepriamu daň, ktorá je zavádzaná aby znížila dopyt po škodlivom tovaru (alkoholu a tabakových výrobkoch) alebo zvýšila príjmy štátu (minerálne oleje). Daň je aplikovaná pevnou sadzbou na naturálne jednotku daněného tovaru.

Spotrebnými daňami sú:

  • Daň z minerálnych olejov
  • Daň z liehu
  • Daň z piva
  • Daň z vína a medziproduktov
  • Daň z tabakových výrobkov

Správu daní vykonávajú colné orgány.

Predmetom dane sú vybrané výrobky (minerálne oleje, lieh, pivo, víno ​​a medziprodukty a tabakové výrobky) na daňovom území Európskeho spoločenstva vyrobené alebo na daňové územie Európskeho spoločenstva dovezené.

Daňovníkom dane je spotrebiteľ, pretože daň platí ako súčasť tovar, ktorý kupuje.

Platiteľom dane je právnická alebo fyzická osoba, ktorá vyrába, dováža alebo vyváža výrobky podliehajúce spotrebnej dani.

Využitie pojmu spotrebnú daň v praxi: Spotrebné dane zvyšujú podnikom náklady, ktoré potom musia premietnuť do cien svojej produkcie. Z pohľadu štátu sú spotrebné dane významným príjmom rozpočtu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia