ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Splnomocnenie (Empowerment)
Ide o systematický prenos rozhodovacích právomocí z vyšších stupňov rozhodovacej hierarchie na nižšiu. Typicky z vedúceho na podriadených. Splnomocnenie / splnomocňovania (Empowerment) môže byť sprievodným javom decentralizácie, kedy ide o prenos rozhodovacích právomocí z vyššie postavených manažérov na nižšie úrovne riadenia.

”… Nikto nemôže robiť veľa rozhodnutí a navyše dobre.”

Alfred Pritchard Sloan

Empowerment, prekladá sa niekedy ako splnomocnenie, či posilnenie, často sa používa anglický výraz Empowerment. Ide o označenie prístupe alebo štýlu vedenia, ktorý je zameraný na posilňovanie právomocí, zvyšovanie duchovné, politické, spoločenské, ekonomické alebo rozhodovacie sily pracovníkov alebo organizačných jednotiek. Empowerment je širší pojem ako je delegovanie právomocí, pretože je zameraný na využitie celkového potenciálu pracovníkov, (nápady, energiu, nadšenie a vedomosti). Empowerment vyžaduje prostredie dôvery, spoločne zdieľaných cieľov, určitú voľnosť v rozhodovaní, ale tiež vysokú mieru zodpovednosti splnomocnených pracovníkov.

Ide teda o systematický prenos rozhodovacích právomocí z vyšších stupňov rozhodovacie hierarchia na nižšiu sprevádzaný prenosom zodpovednosťou.

V prospech splnomocňovania sa zvyčajne uvádzajú nasledovné argumenty:

  • Splnomocnený pracovníci sa učia samostatne rozhodovať a tým sa profesne rozvíjajú
  • Vedúci pracovník si uvoľňuje ruky od nadbytku rozhodovanie, ktoré musel robiť a ponecháva si vo svojich rukách len zásadné rozhodnutie
  • Splnomocnenie pôsobí motivačne na splnomocnené pracovníkov a väčšiu voľnosť rokovaní obohacuje ich prácu
  • Rozhodovací hierarchia založená na splnomocnenia je pokladaná za flexibilnejší
  • Rozhodnutia sa prijímajú rýchlejšie, priamo na mieste a so znalosťou veci

Využitie splnomocnenia v praxi: Môže byť sprievodným javom decentralizácie, kedy ide o delegovanie rozhodovacích právomocí z vyššie postavených manažérov na nižšie úrovne riadenia a to najmä preto, že sa jedná skôr o štýl vedenia ako o obyčajnú organizačné techniku.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia