ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Špecifické ciele (Specific objectives)
Špecifické ciele sú takéto ciele organizácie, ktoré upresňujú strategické ciele a sú priraditeľné konkrétnym zodpovedným osobám v organizácii.

Špecifické ciele (Specific Objectives) je pojem označujúci také ciele organizácie, ktoré upresňujú strategické ciele a sú priraditeľné konkrétnym zodpovedným osobám v organizácii. Pri tvorbe špecifických cieľov je doporučené postupovať podľa princípov SMART (sú konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo dosiahnuteľné).

Špecifické ciele nadväzujú na ciele strategickej - pomocou viacerých špecifických cieľov sa spravidla napĺňa jeden strategický cieľ (alebo viac strategických cieľov).

Na čo vo firmách v praxi potrebujeme konkrétne ciele?

Špecifické ciele sa používajú pre upresnenie strategických cieľov organizácie, ktoré konkretizujú a upresňujú a sú priradené konkrétnym zodpovedným osobám za ich dosiahnutie. Špecifické ciele tak pomáhajú dostať stratégiu organizácie na úroveň jednotlivých pracovníkov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 28.04.2019

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia