ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je SOX (Sarbanes-Oxley Act)
SOX (Sarbanes-Oxley Act), neprekladá sa, používa sa zvyčajne skratka SOX alebo celý anglický názov Sarbanes-Oxley Act je americký zákon, pomenovaný po navrhovateľoch, Paulovi Sarbanes a Michaelovi G. Oxleym, ktorý stanovuje povinnosti a zodpovednosti podnikovým manažérom a ďalej podnikovým právnikom, účtovníkom a audítorom.

SOX (Sarbanes-Oxley Act), neprekladá sa, používa sa zvyčajne skratka SOX alebo celý anglický názov Sarbanes-Oxley Act je americký zákon, pomenovaný po navrhovateľoch, Paulu Sarbanesovi a Michaelu G. Oxleym, ktorý stanovuje povinnosti a zodpovednosti podnikovým manažérom a ďalej podnikovým právnikom, účtovným a audítorom. Zákon SOX je reakciou na pád spoločností Enron a WorldCom, a hoci sa jedná o americký zákon, jeho vplyv presahuje hranice USA. Okrem amerických akciových spoločností sa ním riadi všetky firmy, ktoré obchodujú na amerických kapitálových trhoch a tiež všetky firmy, ktorých akcie drží viac než 300 amerických rezidentov. Sarbanes-Oxley Act nadobudol platnosť v roku 2002 s cieľom znížiť rizika a príčiny vzniku finančných problémov, finančných podvodov a hospodárskej kriminality v podnikoch a zvýšiť dôveru investorov v publikovanej výsledky firiem obchodovaných na americkom akciovom trhu. SOX je pripravený americkou neziskovou spoločnosťou PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) a je verejnosťou vnímaný veľmi kontroverzne (jeho prínosy vs. vyvolané náklady v podnikoch).

Sarbanes Oxley Act de-facto zavádza do podnikov kontrolné mechanizmy, ktoré sú nadstavbou nad systémami riadenia kvality, najmä ISO 9001 Systém manažmentu kvality a ktoré sú zamerané na transparentnosť a presnosť účtovníctva a finančných výkazov. SOX sprísňuje kontrolné procesy a ukladá manažérom zodpovednosť vytvoriť, udržiavať a vyhodnocovať vnútorný kontrolný systém a vyvodzuje priamu zodpovednosť za správnosť finančných výkazov.

Využitie SOX v praxi: SOX sprísňuje interné kontrolné procesy vo firmách, čo prináša na jednej strane zvýšené náklady na kontrolné procesy, ale na druhej strane prináša odstránenie duplicít, ich optimalizáciu , či dokonca reengineering, čo v praxi dopadá aj na zlepšenie fungovania celého informačného systému podniku. Zvýšenie nákladov na vnútornú kontrolu je najviac citeľné pre firmy s výnosmi do 100 miliónov USD. Ďalším praktickým dopadom je zvýšenie osobnej zodpovednosti manažérov na všetkých úrovniach riadenia. Ďalším vedľajším pozitívnym efektom SOX je to, že zo svojho princípu pomáha dosahovať súlade s ISO normami, najmä:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 31.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia