ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Solventnosť (Solvency)
Solventnosť (Solvency), je ekonomický pojem, ktorý označuje schopnosť podniku hradiť včas, v pořadované výške a na požadovanom mieste všetky splatné záväzky.

Solventnosť (Solvency), je ekonomický pojem, ktorý označuje schopnosť podniku hradiť včas, v požadovanej výške a na požadovanom mieste všetky splatné záväzky. rozlišujeme:

  • Krátkodobú solventnosť, čo je likvidita firmy - schopnosť firmy dodržať svoje krátkodobé finančné záväzky splatným do 1 roka, ukazovatele tohto typu sa zaoberajú finančnou pozíciou firmy z hľadiska hotovosti
  • Dlhodobú solventnosť - schopnosť firmy dosiahnuť svoje dlhodobé finančné záväzky splatné nad 1 rok, ukazovatele tohto typu sa zaoberajú kapitálovou štruktúrou firmy

Využitie pojmu solventnosť v praxi: V podniku ho využíva napr CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.02.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia