ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Sociológia
Sociológia je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá skúmaním ľudskej spoločnosti a sociálnych skupín. Patrí medzi sociálne vedy.

Sociológia je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá skúmaním ľudskej spoločnosti a sociálnych skupín. Patrí medzi sociálne vedy.

Sociológia teda skúma a analyzuje ľudského jedinca v sociálnom kontexte, spoločenské skupiny i celú spoločnosť a zákonitosti ich fungovania.

Za dátum vzniku sociológie býva zvyčajne považovaný rok 1838, kedy francúzsky filozof vedy August Comte prvýkrát použil slovo “sociológia”.

Prvý nezávislú katedru sociológie založil A. W. Small v roku 1892 na University of Chicago v USA.

Sociológia býva radená medzi multiparadigmatické odbory. Obvyklé základné delenie odbore je na:

  • Mikrosociológiu - zaoberá sa skúmaním spoločenskej mikroštruktúry - malých sociálnych skupín (napr. rodiny)
  • Mezosociológiu - zaoberá sa skúmaním spoločenských mezostruktur - javov na pomedzí medzi mikro a makroštruktúr
  • Makrosociológiu - zaoberá sa skúmaním spoločenskej makroštruktúry - spoločnosti, sociálnych tried, sociálnych vrstiev, veľkých organizácií a celospoločenských inštitúcií

Sociológia skúma aj tieto témy - ľudia v organizáciách a ľudia pri práci - súvisiace odbory sú sociológie práce a sociológie organizácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia