ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Sociálny vplyv (Social Influence)
Sociálny vplyv (Social Influence) je pojem sociálnej psychológie. Podľa Eddyho Van Avemaeta ide o "zmenu úsudkov, názorov a postojov jedinca v dôsledku stretnutia s názormi ostatných." Sociálny vplyv určitého jedinca úzko súvisí s jeho sociálne pozíciou, sociálne rolí a sociálnym statusom.

Sociálny vplyv (Social influence) je pojem označujúci podľa Eddyho Van Avemaeta: “Zmenu úsudkov, názorov a postojov jedinca v dôsledku stretnutia s názormi ostatných.”

Rozlišujú sa nasledovné sociálne vplyvy (Eddy Van Avemaet):

  • Konformita - vplyv väčšiny (Conformity - majority influence) - sociálny vplyv, ktorý je výsledkom stretnutia s názormi väčšiny alebo väčšinovej časti vlastnej skupiny
  • Inovácia - vplyv menšiny (Innovation - minority influence) - sociálny vplyv, ktorý je výsledkom stretnutia s názormi menšiny alebo menšinové časti vlastnej skupiny
  • Skupinová polarizácia (Group polarization) - zmena priemerného názoru skupiny, ktorá nasleduje po skupinovej diskusii, voči pôvodne dominantnému názorovému pólu
  • Poslušnosť (Obedience) - splnenie príkazu osoby v pozícii autority

Sociálny vplyv určitého jedinca úzko súvisí s jeho sociálnou pozíciou, sociálnou rolí a sociálnym statusom.

Sociálny vplyv je výsledkom procesov sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v sociálnej skupine.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia