ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Sociálne riziká
Sociálne riziká v manažmente rizík, sú pojmom, ktorý označuje riziká spojené so správaním a konaním ľudí.

Sociálna riziká v manažmentu rizík, sú pojmom, ktorý označuje riziká spojené so správaním a konaním ľudí. Jedná sa predovšetkým o:

  • Manažérska riziká - riziká spojené s nevhodnými rozhodnutiami manažérov a vlastníkov podnikov
  • Sociálno patologická riziká - podvody, krádeže
  • Skupinové hrozby - napr masová migrácia z miest so zlou hospodárskou situáciou, prírodnými katastrofami, rôznymi konfliktmi
  • Zdravotné riziká - riziko pandémie

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

  • CRO (Chief Risk Officer)

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia