ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Sociálna skupina
Sociálna skupina je pojem sociálnej psychológie a sociológie. Skupinu tvorí určitý počet ľudí, minimálne dva alebo viac. Musí ísť o vnútorne a funkčne prepojený celok. Podľa J. E. McGratha sú skupinou jedinci, ktorí sa pravidelný stýkajú a ktorí sami seba za skupinu považujú.

Sociálna skupina (Social Group) je pojem označujúci skupinu, ktorú tvorí určitý počet ľudí, minimálne dva, alebo viac. Musí ísť o vnútorne a funkčne prepojený celok.

Edgar Schein definuje skupinu ako akýkoľvek počet ľudí, ktorí na seba vzájomne pôsobia, sú si vedomí jeden druhého a vnímajú sami seba ako skupinu.

Richard L. Moreland a John M. Levine definujú sociálnu skupinu ako niekoľko ľudí, ktorí na seba pôsobia na základe určitých pravidiel, majú medzi sebou afektívne väzby, zdieľajú spoločný vzťahový rámec a sú na sebe závislí v rovine chování.

V rámci skupiny sa vždy uplatňuje sociálna interakcia, sociálna komunikácia a sociálny vplyv. V rámci skupiny existujú určité sociálne pozície, sociálne role a sociálne statusy.

Sociálna skupina obvykle má svoje špecifické vnútorné hodnoty a normy. Tie môžu byť buď v súlade s normami danej spoločnosti alebo v rozpore.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia