ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Sociálna sieť (v sociológii)
Sociálna sieť je sociologický pojem pre súbor sociálnych vzťahov medzi jednotlivými prvkami siete, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a ktorými sú najmä jednotlivci.

Sociálna sieť je sociologický pojem pre súbor sociálnych vzťahov medzi jednotlivými prvkami siete, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a ktorými sú najmä jednotlivci. V organizácii to môžu byť aj jednotlivé sociálne skupiny alebo tímy, organizačné jednotky alebo celé Organizácia. Základnými typmi sociálne siete v organizácii sú:

Pojem Sociálna sieť (social network) sa v dnešnej dobe používa predovšetkým v súvislosti s komunitnými webovými sieťami typu Facebook. Tento význam pojmu sociálna sieť prehlušuje pôvodný sociologický význam.

Sociálna sieť v praxi: Všetko naše fungovanie v práci aj v súkromí sa odohráva v nejakých sociálnych sieťach. V každej sociálnej sieti sa jedná predovšetkým o vzťahy, ktoré zahŕňajú predovšetkým sociálnu interakciu a sociálnu komunikáciu. Sociálnu sieť možno popisovať, mapovať a analyzovať. Zvyčajnými metódami sú analýza sociálnej siete a sociometria. Sociálna sieť v organizácii tvorí neformálnu organizačnú štruktúru. Jej vplyv na dianie a rozhodovanie v organizácii je väčšia u menej autoritatívnych štýlov riadenia a typov organizácií. Často má v praxi neformálna organizačná štruktúra na dianie v organizácii dokonca väčší vplyv než formálna organizačná štruktúra.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia