ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Sociálna psychológia
Sociálna psychológia je odvetvie psychológie, ktoré skúma (s ohľadom na definíciu psychológie) myslenia, cítenia a správania ľudí v sociálnych interakciách, respektíve v sociálnom kontexte.

“Sociálna psychológia. Skôr než oblasť bádania je to krajina nikoho medzi psychológiou a sociológiou, ktorá sa s oboma z nich stýka a ktorá sa tiež opiera o niektoré ďalšie spoločenské vedy. Od samého vzniku sociálnej psychológie mali ľudia z tohto odboru problémy dohodnúť sa na tom, čo to sociálna psychológia vlastne je. Psychológovia ju definujú inak, sociológovia inak …“

Morton Hunt

Sociálna psychológia je odvetvie psychológie, ktoré skúma (s ohľadom na definíciu psychológie) kogníciu, emócie a správania ľudí v sociálnych interakciách, respektíve v sociálnom kontexte.

Roger Brown definuje sociálnu psychológiu takto: “Ja osobne nenachádzam ani žiadny jednotlivý znak ani žiadnu kombináciu znakov, ktoré by zreteľne odlíšili témy sociálnej psychológie od tém všeobecnej experimentálnej psychológie, sociológie, antropológie alebo lingvistiky.”

Sociálna psychológia skúma správanie ľudí v spoločnosti iných ľudí, ich postoje, sociálnu motiváciu, správanie malej sociálnej skupiny, pracovné tímy, moc, sociálnu komunikáciu, konflikty a kooperáciu medzi ľuďmi a rad ďalších tém.

Sociálna psychológia sa zameriava aj na správanie ľudí v organizáciách a pri práci - súvisiace odbory sú psychológie práce a psychológie organizácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia