ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Sociálna pozícia
Sociálna pozícia je jeden zo základných pojmov sociálnej psychológie. Ide o postavenie v určitom sociálnom systéme, resp. v jeho štruktúre. Konkrétne pozície so sebou nesie konkrétny súbor práv a povinností. Sociálna pozície vždy zahŕňa sociálnu rolu a sociálny status.

Sociálna pozícia je jeden zo základných pojmov sociálnej psychológie. Ide o postavenie v určitom sociálnom systéme, resp. v jeho štruktúre. Konkrétne pozície so sebou nesie konkrétny súbor práv a povinností. Sociálna pozície vždy zahŕňa:

  • Sociálna rolu - očakávaný spôsob správania vo vzťahu k danej pozícii (povinnosti)
  • Sociálna status - autorita, moc, prestíž vo vzťahu k danej pozícii (práva)

Úloha a status sú vzájomne neoddeliteľné, ide o rub a líce jednej mince (Geist, 2000)

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 09.12.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia