ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Sociálna inteligencia (Social Intelligence)
P. E. Vernon rozpracoval model sociálnej inteligencie E. L. Thorndikea.

Sociálna inteligencia (Social Intelligence) je pojem označujúci špecifický koncept inteligencie, ktorým v roku 1933 nadviazal na model inteligencie E. L. Thorndikea britský psychológ Philip Ewart Vernon a rozšíril poňatie sociálna inteligencia takto:

“Sociálna inteligencia sa prejavuje vo všeobecnej schopnosti poradiť si s ľuďmi, v sociotechnické zbehlosti, v poznaní záležitostí spoločnosti, v pohotovosti reagovať na podnety vychádzajúce od jednotlivcov aj skupín a vo vcítenia sa do premenlivých nálad i skrytých osobnostných vlastností priateľov i neznámych ľudí.”

Praktické využitie poňatie sociálnej inteligencie P. E. Vernona: V personalistike a riadení ľudských zdrojov pri vytváraní a obsadzovaní pracovných miest - analýza pracovných miest. Sociálna inteligencia jedinca zásadným spôsobom ovplyvňuje jeho schopnosť pracovať v tíme či inej skupine ľudí a tým aj jeho výsledky.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.02.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia