ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Socializácie
Socializácia je pojem, ktorý označuje proces začleňovania jedinca do sociálnej skupiny a do spoločnosti a kultúry. Jedinec si postupne osvojuje normy a hodnoty, očakávané spôsoby správania, učí sa rôzne sociálne roly a rozvíja schopnosti a zručnosti.

Socializácia je pojem, ktorý označuje proces začleňovania jedinca do sociálne skupiny a do spoločnosti a kultúry. Jedinec si postupne osvojuje hodnoty a normy, očakávané spôsoby správania, učia sa rôzne sociálne role a rozvíja schopnosti a zručnosti.

Socializácia v praxi: V podmienkach organizácie dochádza k intenzívnej socializácii najmä po nástupe nového pracovníka. Táto socializácie sa delí na zámernou a neúmyselná. Zámerná zodpovedá riadené orientáciu a adaptáciu, nezámerná každodennému vplyvu kolegov najmä v neformálnych vzťahoch. Nový zamestnanec si od kolegov čiastočne osvojuje aj psychologickú zmluvu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia