ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je SOA (Service Oriented Architecture)
Service Oriented Architecture, skratka SOA. Prekladá rôzne, najčastejšie ako "servisne orientovaná architektúra". SOA nepredstavuje konkrétnu technológiu, ale skôr koncept či prístup k tvorbe informačných systémov. V poňatí SOA predstavuje IS alebo SW aplikácie previazanú množinu poskytovaných služieb, ktoré ako celok tvoria požadovanú funkcionalitu.

Service Oriented Architecture (SOA) je prekladaný viacerými spôsobmi ako napr “architektúra orientovaná na služby”, “službově orientovaná architektúra” alebo najčastejšie ako “servisne orientovaná architektúra”. Stabilná je skratka SOA, ktorá sa neprekladá.

Service Oriented Architecture (SOA) nepredstavuje konkrétnu technológiu, ale skôr koncept či prístup k tvorbe informačných systémov. V poňatí SOA predstavuje informačný systém alebo SW aplikácie previazanú množinu poskytovaných služieb, ktoré ako celok tvoria požadovanú funkcionalitu.

Rozlišujeme pritom tzv poskytovateľa služby (Service Provider) a konzumenta služby (Service Consumer). Jednotlivé služby sú do istej miery samostatné celky, ktoré môžu byť obvykle vyvíjajú, prevádzkované alebo nahradili nezávisle na ostatných službách systému.

Služby v tomto poňatí predstavujú určité stavebné kamene, pomocou ktorých možno vytvárať zložitejšie funkčné celky a ktoré (samostatne) vykonáva definovanú činnosť, pričom každá služba má jednoznačne definované rozhranie, pomocou ktorého komunikuje s ostatnými komponentmi informačného systému.

Servisne orientovaná architektúra sa nezaoberá otázkou vnútornej implementácie jednotlivých služieb. Služba predstavuje uzavretý celok, u ktorého poznáme iba jeho rozhrania, nie jeho vnútornú štruktúru.

Z technického hľadiska bývajú služby najčastejšie implementované ako webovej služby (Web Services - WS), však existujú aj ďalšie spôsoby realizácie. Všeobecne možno servisne orientovanú architektúru a služby charakterizovať týmito pojmami:

  • Modularita (modularity)
  • Znovu použiteľnosť (Reusability)
  • Voľné väzby (loose coupling)
  • Interoperabilita (interoperability)

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.11.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia