ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Specific)
SMART je analytická technika pre navrhovanie cieľov v riadení a plánovaní. SMART je akronym z počiatočných písmen anglických názvov atribútov cieľov.

SMART je analytická technika pre navrhovanie cieľov v riadení a plánovaní. SMART je akronym z počiatočných písmen anglických názvov atribútov cieľov:

  • S - Specific - špecifické, konkrétne ciele
  • M - Measurable - merateľné ciele
  • A - Achievable/Acceptable - dosiahnuteľné/prijateľné
  • R - Realistic/Relevant - realistické/relevantné (vzhľadom k zdrojom)
  • T - Time Specific/Trackable - časovo špecifické/sledovateľné

Využitie metódy SMART v praxi: Metóda SMART sa používa pre návrh cieľov (najmä špecifických cieľov). Pri ich návrhu musí byť dodržaná podmienka SMART pre jednotlivé ciele a ich metriky. To znamená, že každý cieľ musí byť špecifický, merateľný, dosiahnuteľný, realistický a časovo špecifikovaný.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 28.04.2019

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia