ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Služba (Service)
Služba je výstup práce alebo poskytnutých zdrojov poskytovateľa, ktorý má pre zákazníka hodnotu. Služby sú produkty, teda výstupy tzv produkčného procesu, podobne ako výrobky. Služby nedá skladovať a nemôžu sa pokaziť.

Služba v ekonómii, manažmente aj v bežnom živote označuje poskytnutej zdroja alebo výstup práce poskytovateľa, ktorý má pre zákazníka hodnotu alebo mu prináša úžitok. Za to je zákazník ochotný platiť alebo poskytnúť protihodnotu. Služby sú produkty, teda výstupy tzv produkčného procesu, podobne ako výrobky. Služby nedá skladovať, nemožno ich vlastniť a nemôžu sa pokaziť.

Philip Kotler a Kevin Lane Keller definujú službu nasledovne: „Služba je akýkoľvek akt alebo výkon, ktorý môže jedna strana ponúknuť inej strane a ktorý je svojou podstatou nehmotný a nevedie ku zmene vlastníctva čohokoľvek. Príprava služby môže, ale nemusí, byť spojená s fyzickým výrobkom.“

„V prípade služieb neprechádza vlastnícke právo na zákazníka, ale predmet zostáva vo vlastníctve poskytovateľa. Zákazníkovi prináleží iba výsledok poskytnutej služby - teda hodnota, úžitok či zážitok “. (Zdroj: Corset Framework, Kniha 2: Services)

Pojem služba je používaný v informatike:

Využitie v praxi: V konaní sa služba používa pre zapuzdrenie zodpovednosti za nejakú oblasť (pozri Service Oriented Management) a pre komunikáciu so zákazníkom. Služba a jej kvalita je to, čo zákazník oceňuje a za čo je ochotný platiť. Službově orientovaný spôsob riadenia je preto silne pre-zákaznícky a pomáha zvyšovať hodnotu pre zákazníkov.

V technickom poňatí ICT sa pojem služba používa pre zapuzdrenie logiky aplikácií / software (viď služba softvér, webová služba).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia