ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Sloanov filter (Sloanov princíp)
Sloanov filter (Sloanov princíp) uplatňoval Alfred P. Sloan, generálny riaditeľ General Motors v dvadsiatych až štyridsiatych rokoch 20. storočia. Podstatou princípu je, že na vrcholnej úrovni sa prijímajú iba vysoko dôležité rozhodnutia. Ostatné rozhodnutia sú vrátená na primeranú úroveň rozhodovacej hierarchie.

Sloanov filter (Sloanov princíp) uplatňoval Alfred Pritchard Sloan, generálny riaditeľ General Motors v dvadsiatych až štyridsiatych rokoch 20. storočia. Jeho podstatou je, že vrcholové vedenie sa má zaoberať iba príslušného strategickými úlohami (rozhodnutiami) a všetko ostatné delegovať na nižšiu stupňa riadenia.

Sám Sloan opísal princíp takto: _ “Keď sa dostane rozhodovanie na moju úroveň, malo by sa mu dostať veľkej pozornosti. Ak si ju nezaslúži, tak ho vrátime. Tu padne veľmi málo rozhodnutí, nikto nemôže robiť veľa rozhodnutí a navyše dobre. Ale jedno by sme tu mali vedieť, a síce, čo tu rozhodujeme a na čo toto rozhodnutie povedie. “_

Podobnou technikou je Eisenhowerov princíp. Na druhú stranu je treba brať do úvahy Mintzbergův paradox.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia