ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je SLA (Service Level Agreement)
Service Level Agreement, skratka SLA, je dohoda o úrovni poskytovaných služieb. SLA predstavuje formalizovaný popis služby, ktorú poskytuje dodávateľ zákazníkovi. SLA definuje rozsah, úroveň a kvalitu služby.

SLA (Service Level Agreement), používa sa skratka SLA, prekladá sa ako dohoda o úrovni poskytovaných služieb. SLA predstavuje formalizovaný popis služby, ktorú poskytuje dodávateľ zákazníkovi. SLA definuje rozsah, úroveň a kvalitu služby, napríklad:

  • Garantovanou časovú dostupnosť (napr. 24/7/365 - 24 hodín, 7 dní v týždni a 365 dní v roku)
  • Garantovanou cenu
  • Garantovanou rýchlosť riešení problémov so službou (napr. do 30 minút po oznámení problému)

SLA v praxi: SLA predovšetkým definuje kľúčové parametre dohodnuté služby - kvalitu a rozsah. Ďalej popisuje spôsob riešenia podpory zákazníkov, komunikačné kanály medzi zákazníkom a poskytovateľom, spôsob riešenia mimoriadnych alebo havarijných stavov, rýchlosť reakcie a odstránenie poruchy, stanovenie zodpovedností za škody, riešenie duševných a autorských práv a ďalšie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 02.12.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia