ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Skupinové myslenie (Groupthink)
Skupinové myslenie je za určitých podmienok takmer zákonitý mechanizmus, ktorý dovedie skupinu zloženú dokonca z mimoriadne inteligentných ľudí k úplne zlým záverom.

“Oveľa radšej by som mal spoločnosť, kde každý niekedy nesúhlasí, ako spoločnosť, kde každý vždy súhlasí. Úplná zhoda nie je zdravá.”

Marc H. McCormack

V šesťdesiatych rokoch zostavil vtedajší americký prezident John F. Kennedy jeden z intelektuálne najsilnejších tímov prezidentských poradcov v dejinách USA. Napriek tomu sa USA nevyhli debaklu v Zátoke svíň, kde hanebne zlyhal pokus odstrániť na Kube režim Fidela Castra.

Toto a ďalšie podobné zlyhania skupiny špičkových odborníkov počas skupinového rozhodovacieho procesu zaujalo amerického psychológa Irvinga Janisa, ktorý prišiel s teóriou skupinového myslenia (groupthink). Janis za určitých podmienok poníma skupinové myslenie ako takmer zákonitý sociálno psychologický mechanizmus, ktorý dovedie skupinu zloženú dokonca z mimoriadne inteligentných ľudí k úplne zlým záverom.

Skupinové myslenie (groupthink) možno takmer zákonite identifikovať pri splnení nasledujúcich podmienok:

  • Situácia nie je vnímaná realisticky
  • Realistické názory nemajú šancu uspieť (“nechcú byť vypočuté”)
  • Skupina je odtrhnutá od vonkajšieho prostredia (izolácia od podnetov zvonku)
  • Skupina je vysoko súdržná
  • Skupina pracuje pod tlakom vonkajšej hrozby
  • Rozvíja sa veľmi intenzívny stres
  • Skupina je pod tlakom, pretože rozhodnutie má byť rýchle

V takejto situácii dochádza k rozvoju ôsmich symptómov skupinového myslenia:

  • Rozvíja sa Ilúzia nezranitelnosti
  • Upevňuje sa neotrasiteľná viera v morálnosť správania skupiny
  • Dochádza ku kolektívnej racionalizácii rozhodnutí skupiny
  • Rozvíjajú sa zdieľané myšlienkové stereotypy a postoje, najmä k oponentom, ktorí sú zosmiešňovaní
  • Uplatňuje sa autocenzúra, členovia skupiny sa neprejavujú kriticky a všetci sa tvária, že súhlasí
  • Nastupuje ilúzie jednomyseľnosti a členovia skupiny získavajú pocit falošnej zhody - nikto navonok neodporuje danému rozhodnutiu
  • Reprezentanti iných názorov sú vystavení tlaku a nútení zmeniť názor
  • Objavujú sa “strážcovia myslenia”, ktorí cenzurujú odlišné názory a negatívne informácie zvonku

Podľa Janisa vedie skupinové myslenie k týmto siedmim chybám v rozhodovaní:

  • Nie sú dostatočne preskúmané všetky alternatívy riešenia
  • Skupina sa odchyľuje od pôvodných cieľov
  • Skupina dostatočne nezvažuje rizika zvoleného riešenia
  • Raz zamietnutej alternatívy nemajú šancu byť opäť prijaté
  • Zber informácií v skupine je nesystematický a neúplný
  • Skupina filtruje informácie a potláča tie nežiaduce
  • Neexistuje náhradný plán pre prípad zlyhania zvoleného riešenia

Podľa Janisa existuje niekoľko osvedčených spôsobov, ako sa vyhnúť pasci skupinového myslenia:

  • Vedúci poverí každého člena skupiny rolí kritického posudzovateľa návrhov, každý tak môže vyjadrovať námietky a pochybnosti
  • Vedúci pracovníci v skupine nesmie vopred vyjadrovať svoje názory, aby svojou autoritou neovplyvnili ostatné
  • Je vytvorených niekoľko skupín paralelne pracujúcich na riešení problému (pozri tiež paralelné tímy)
  • Všetky zmysluplné varianty sú preskúmané, žiadna nie je vopred zavrhnutá
  • Každý člen skupiny má právo konzultovať myšlienky skupiny s niekým dôveryhodným zvonku
  • Skupina môže na svoje porady pozvať odborníka zvonku
  • Najmenej jeden člen skupiny by mal zastávať úlohu diablovho advokáta, ktorý systematicky prichádza s protinávrhy a spochybňuje rozhodnutia skupiny, na každej schôdzke by malo ísť o inú osobu

Ďalej možno odporučiť tieto kroky:

  • Kontrolovať, či nedošlo k niektorej zo siedmich chýb v rozhodovaní
  • Systematicky priberať do skupiny jedincov, ktorí sú známi svojou nonkonformitu
  • Vedúci skupiny individuálne rozhodne po vypočutí názorov členov skupiny

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.07.2015

KomentárePre vstup do diskusie musíte byť prihlásený

Prihlásiť


Ľudia, ktora to vedia