ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Skratky v anglickej obchodnej korešpondencii
Anglická obchodná korešpondencia používa celý rad skratiek. Rad z nich je používaná aj v iných jazykoch.

Anglická obchodnú korešpondenciu používa celý rad skratiek. Rad z nich je používaná aj v iných jazykoch.

Najčastejšie používané skratky v anglickej korešpondencii:

Skratky slov alebo výrazov

 • ASAP = čo najskôr, ako to bude možné
 • attn - attention = používa sa na označenie osoby, pre ktorú je list určený
 • BYOB - bring your own bottle: = používa sa na pozvánkach pre upozornenie, že hosť by si so sebou mal vziať svoje vlastné nápoje
 • cc - carbon copy - používa sa v liste alebo e-mailu a označuje, že kópia bola zaslaná uvedenej osobe
 • Encl. (Enclosed) - enclosed-používa sa na začiatku alebo konci listu pre označenie prílohy
 • FAO - Napísané pred menom, označuje pre koho je list či dokument určený
 • (FYI) - na liste alebo e-mailu pre upozornenie, že správa bola odoslaná len pre informáciu a od príjemcu sa nevyžaduje odpoveď
 • Pp - on behalf of - napísané pred menom v prípade, že za danú osobu list podpisuje niekto iný
 • PS - postscript - používa sa pre dodatočnú informáciu na konci listu, potom čo bol podpísaný
 • PPS - Napísané pred poznámkou na konci listu po PS poznámke
 • PTO - please turn over - používa sa na konci stránky pre upozornenie, že text pokračuje aj na ďalšej strane
 • RE - používa sa obchodných listoch pre uvedenie predmetu, o ktorom sa ďalej bude hovoriť
 • RSVP - používa sa na písaných pozvánkach ako žiadosť o potvrdenie alebo zamietnutie pozvanie

Anglické skratky v oslovení:

 • Mr - Mister - používa sa pre oslovenie muža
 • Mrs. - Misses - používa sa obvykle pre vydaté ženy
 • Ms. - Používa sa pre ženy, ktoré neuvádzajú svoj manželský status
 • Miss - slečna

Skratky v čase a dátach:

 • AM (Anti merediem) - pred poludním - používa sa v anglo-saských krajinách v 12-hodinovom cykle
 • PM (Post merediem) - po poludní - používa sa v anglo-saských krajinách v 12-hodinovom cykle
 • BC - Before Christ - pred Kristom
 • AD - Anno Domini - po Kristovi

Ďalšie často používané skratky:

 • Corp = Korporácia (Corporation)
 • Dt - date = dátum
 • E.g. = Napríklad (napr.)
 • Et al. = A ostatné
 • Etc. = A tak ďalej (atď.)
 • I.e. = Inými slovami
 • Ltd. - Limited = spoločnosť s ručením obmedzeným (ekvivalent s ro)
 • PDD - pravdepodobný dátum dodania
 • PIN (Personal Identification Number) = Osobné identifikačné číslo
 • ZIP code = poštové smerovacie číslo (PSČ)

Súvisiace návody:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia