ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Six Sigma
Six Sigma je metóda riadenia a podobne ako Lean je označovaná skôr ako filozofia, ktorú musí organizácia (podnik) prijať. Je zameraná na neustále priebežné zlepšovanie (inovácia) organizácia pomocou pochopenia potrieb zákazníkov, pomocou analýzy procesov a štandardizácie metód merania.

Six Sigma je komplexná metóda riadenia a podobne ako Lean je označovaná skôr ako filozofia, ktorú musí organizácia (podnik) prijať. Je zameraná na neustále priebežné zlepšovanie (inovácie) organizácie pomocou pochopenia potrieb zákazníkov, pomocou analýzy procesov a štandardizácia metód merania. Jedná sa o komplexný, pružný systém riadenia, ktorý je založený na porozumení potrieb a očakávaní zákazníkov, disciplinovanom používaní informácií a dát na riadenie a rozhodovanie.

Inovácie sú v Six Sigma založené na cykle zlepšovanie DMAIC, ktorý je zameraný na vyhľadávanie slabých miest (bottleneck), ich odstraňovanie a je jedným zo stavebných kameňov Six Sigma.

Ciele a charakteristika Six Sigma:

  • Maximalizácia zisku
  • Efektívne využívanie zdrojov a zvyšovanie produktivity
  • Redukcia podporných procesov
  • Minimalizácia negatívnych javov - defektov, nezhôd, strát, reklamácií a nákladov

Spojením Six Sigma a princípov štíhleho prístupu Lean vzniká Lean Sigma.

Six Sigma využíva k dosiahnutiu cieľov ďalšie metódy a štandardy:

Analytické techniky a diagramy:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 21.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia