ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Situačná analýza (Situation analysis)
Situačná analýza je typ analýzy, ktorá zhodnocuje vonkajšie aj vnútorné podmienky konkrétnej organizácie, ktoré majú vplyv na výkonnosť organizácie alebo pomáhajú pri rozhodovaní o výbere vhodnej stratégie.

Situačný analýza (anglicky Situation Analysis) je typ analýzy, ktorá zhodnocuje vonkajšie aj vnútorné podmienky konkrétnej organizácie, ktoré majú vplyv na výkonnosť organizácie alebo pomáhajú pri rozhodovaní o výbere vhodnej stratégie.

Aké metódy zvoliť pri tvorbe situačnej analýzy?

Pri vykonávaní situačnej analýzy je najmä dôležité postupovať systematicky, pretože vynechanie nejakých faktorov môže negatívne ovplyvniť strategické rozhodnotí - inými slovami pri zle urobené situačný analýze môže byť urobené zlé strategické rozhodnutia. Zvyčajne sa zhodnocujú vnútorné aj vonkajšie vplyvy (napr. Politické, ekonomické, technologické). Úplne logicky sa zameriava na zhodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí, hrozieb a podobne. Jej výsledky by mali odpovedať organizáciu na to, kde sú jej schopnosti, aké sú trendy na trhu a aké je celkové podnikateľka a obchodné prostredie.

Pri situačný analýze sa preto kombinuje viac analytických techník, typicky:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.12.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia