ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Situačná analýza 5C
Situačná analýza je komplexná analýza zachytávajúce všetky podstatné informácie a faktory (vnútorné aj vonkajšie), ktoré ovplyvňujú súčasnú aj budúcu situáciu organizácie.

Situačná analýza v praxi: Situačná analýza sa vykonáva väčšinou pre strategické či marketingové plánovanie - organizácie najprv musí dôkladne spoznať realitu, aby rozhodovanie o budúcom smerovaní nebolo založené iba na dojmoch a dohadoch. Jej obsah je rôzny, najčastejšie sa používa štruktúra 5C (niekedy tiež 4C alebo 7C).

  • Company (podnik) - analýza vnútorných podmienok organizácie, jej zdrojov a produktov
  • Customers (zákazníci) - analýza trhov, zákazníckych segmentov
  • Competitors (konkurencia) - analýza konkurenčných organizácií
  • Collaborators (spolupracujúce firmy, osoby) - analýza osôb, s ktorými je možné nadviazať spoluprácu
  • Climate / Context (makroekonomické faktory vonkajšieho prostredia) - analýza ďalších vonkajších podmienok Ovplyvňujte fungovania alebo podnikanie (ekonomické, politické a ďalšie podmienky)

Prispieva k lepšiemu uvedomeniu si vlastných zdrojov, produktov, predpokladov úspechu, situácia na trhu a možného budúceho vývoja. Pomáha teda zásadným spôsobom pri rozhodovaní, kam by mala organizácia v budúcnosti smerovať. Jej význam rastie, ak prostredie, či trhy sú nestabilné a rýchlo sa meniace. Dobrí manažéri vykonávajú určitým spôsobom situačný analýzu neustále tak, aby boli schopní pružne reagovať na všetky zmeny.

Výsledkom situačnej analýzy sú podklady pre tvorbu stratégií, plány alebo návrhov možných scenárov budúceho správania firmy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia