ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Šesť otázok (Six Questions)
Šesť otázok (Six Questions) je jednou z najvšeobecnejší a pritom najúčinnejších analytických techník. Používa sa tiež názov šestislovný graf alebo šesť sluhov (six servants).

Mam Dobrých sluhov šestoro
díky nim veľa znám.
Jmenují sa: Čo, Prečo a Kto
a Ako a Kedy a Kam.

Rudyard Kipling

Šesť otázok (Six Questions) je jednou z najvšeobecnejší a pritom najúčinnejších analytických techník. Používa sa tiež názov šestislovný graf alebo šesť sluhov (six servants). V angičtině je niekedy označovaná ako 5W + 1H (who, what, where, when, why, how).

S trochou zveličenia možno povedať, že sa jedná o položenie základných “detských” otázok - kto, čo, kde, kedy, ako a prečo - týkajúcich sa určitej témy.

Existuje niekoľko obmien formulácií otázok - napríklad:

 • Kto - určenie dotknutých subjektov
 • Čo - určenie dotknutých objektov, predmetov, entít a pod
 • Kedy - určenie časových aspektov
 • Kde - priestorová lokalizácia problému, priestorové aspekty
 • Ako - určenie dejov, procesov, mechanizmov, spôsobov fungovania apod
 • Prečo - určenie príčin, dôvodov, účelov apod

Iná alternatíva:

 • Čo je a čo nie je problém?
 • Kedy problém nastáva a kedy nenastáva?
 • Prečo problém nastáva a prečo nenastáva?
 • Kde problém nastáva a kde nenastáva?
 • Kto spôsobuje problém a kto prispieva k jeho riešeniu?
 • Ako zistíme, že problém nastal a ako zistíme, že nenastal?

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia