ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Service Component Architecture (SCA)
Koncept Service Component Architecture (SCA) predstavuje, oproti štandardným technológiám, odlišný pohľad na pojem informačný systém či aplikácie, predovšetkým potom na ich návrh a implementáciu. Service Component Architecture (SCA) je založená na princípoch servisne orientovanej architektúry (SOA), ktorú však v niektorých ohľadoch rozširuje.

Koncept Service Component Architecture (SCA) predstavuje, oproti štandardným technológiám, odlišný pohľad na pojem informačný systém či aplikácie, predovšetkým potom na ich návrh a implementáciu. Service Component Architecture (SCA) je založená na princípoch servisne orientovanej architektúry (SOA), ktorú však v niektorých ohľadoch rozširuje. Na informačný systém je nazerané ako na súbor jednotlivých služieb, ktoré samostatne realizujú určitú špecifickú činnosť a ktoré sú vzájomne previazané, čím vytvárajú celkovú požadovanú funkcionalitu. Jedným z cieľov Service Component Architecture (SCA) je umožniť použitie ako nových služieb, realizovaných napríklad pomocou webových služieb prípadne inými modernými technológiami, tak opätovné využitie funkcionalít starších systémov, ktoré môžu byť vytvorené v najrôznejších, dnes už zriedka používaných programovacích jazykoch apod Primárnym cieľom Service Component Architecture (SCA) je oddelenie návrhu a implementácia aplikácie od infraštruktúry a komunikácie (tj zasielanie správ, bezpečnosti a pod). Ďalším aspektom je väčšia možnosť znovu použiteľnosti jednotlivých komponentov. Obdobne ako u servisne orientovanej architektúry (SOA) je cieľom vytvárať voľné väzby (loose coupling) medzi službami, namiesto tesných väzieb (tight coupling), ktoré sú mnohokrát produkované inými prístupmi alebo technológiami. Ďalšie prístupy nájdete v sekcii Informatika.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.07.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia