ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Server
Server je pojem pre počítačový program (softvér) a niekedy tiež pre počítač, ktorý poskytuje svoje služby či výkon ostatným počítačom alebo serverom v počítačovej sieti.

Server (anglicky Server) je pojem pre počítač alebo pre počítačový program, softvér, ktorý poskytuje svoje služby či výkon ostatným počítačom alebo serverom v počítačovej sieti. Server typicky poskytuje a zdieľa svoje prostriedky viac zariadením alebo ich užívateľom zapojeným v rovnakej sieti.

Pozn: Hovorovo sa niekedy pojem server používa pre “čokoľvek, čo slúži viac užívateľom v sieti” a tiež na označenie webových stránok či portálov na internete (napr. toto je oficiálny server našej firmy) .

Načo potrebujeme servery v praxi?

Servery sú zásadné prvky počítačovej siete. Pomocou nich si môžu ostatné počítače vymieňať, zdieľať ukladať či zálohovať dáta, prevádzkovať zdieľané počítačové aplikácie, a prakticky prevádzkovať čokoľvek v rámci počítačovej siete. Niektoré typy serverov (tie ktoré potrebujú svoj vlastný výkonný hardware, ako je napríklad súborový server, aplikačný server) sú prevádzkované v serverovni a potrebujú veľké zázemie, iné majú podobu malého aktívneho sieťového prvku (napríklad tlačový server).

V praxi sa stretávame s tým, že sa ako server označuje skôr hardware, na ktorom je tento serverový softvér spustený. Najmä výrobcovia počítačov a ďalšieho hardware používajú pojem server pre označenie špecializovaných, ** veľmi výkonných počítačov ** určených pre prevádzku serverových programov. Existuje mnoho rôznych druhov serverov podľa ich použitia. Niektoré z nich môžu bežať aj na bežných zariadeniach v kancelárii, napríklad tlačový server býva súčasťou tlačiarne:

 • Aplikačný server - slúži na prevádzku aplikácií
 • Databázový server - slúži na prevádzku databázy
 • Súborový server (File server) - na ukladanie súborov
 • Faxový server (Fax Server) - obsluhuje prijímanie a odosielanie faxových správ
 • Poštový server (Mail server) - je server, ktorý zaisťuje e-mailovú komunikáciu
 • Sieťový server (Network Server) - zabezpečuje fungovanie počítačovej siete
 • Webový server - zabezpečuje prevádzku a zobrazovanie webových stránok
 • Tlačový server (Print server) - koordinuje tlačové úlohy na tlačiarni
 • Proxy server - zabezpečuje a sprostredkováva prístup do inej siete

Výkonné serverové počítače, ktoré bežia v serverovniach alebo dátových centrách sa delia podľa svojej architektúry na základné tri kategórie:

 • Vežový server (Tower Server)
 • Rackový server (Rack server)
 • Blade server

Zatiaľ čo predtým platilo, že každý server mal svoj vlastný hardvér (serverový počítač), v súčasnosti vďaka veľkému nárastu výkonnosti hardware dochádza na zdieľanie výkonu hardware a tzv. virtualizáciu - stále viac sa teda používajú virtuálne servery. Rovnako tak je viac zrejmá tendencia, kedy si firmy svoje výkonné servery nespravujú sami vo svojich vlasti serverovniach, ale využívajú služby dátových centier (ako dáta hosting, privátny cloud a podobne). Najmä pre malé a stredné firmy to znamená značné úspory a rovnako tak zvýšenie spoľahlivosť, dostupnosti a bezpečnosti.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

 • Správca IT siete
 • Správca serveru (Server Administrator)

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 26.09.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia