ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Sektory trhu
Sektory trhu (niekedy tiež sektory ekonomiky) rozdeľujú činnosti odohrávajúce sa v ekonomike (národnom hospodárstve) každého štátu do základných skupín (sektorov).

Sektory trhu (niekedy tiež sektory ekonomiky alebo ekonomické sektory) je pojem, ktorý sa používa pre základné rozdelenie činností odohrávajúcich sa v ekonomike (národnom hospodárstve) každého štátu do základných skupín (sektorov). Základné rozdelenie sektorov trhu je trojsektorové, niekedy sa rozdeľuje ako čtyřsektorové (zvlášť sa vyčleňuje veda a výskum, ktorá je inak zahrnutá v treťom sektore). Sektory trhu sa od seba odlišujú druhu ekonomickej činnosti a sú nasledovné:

  1. Suroviny (primárny sektor) - sektor zahŕňa všetky odvetvia ľudskej činnosti, ktoré transformujú prírodné zdroje do základných produktov
  2. Výroba a priemysel (sekundárny sektor) - sektor zahŕňa všetky odvetvia ľudskej činnosti, ktorá premieňajú suroviny na výrobky alebo tovaru
  3. Sektor služieb (terciárny sektor) - sektor zahŕňa všetky odvetvia ľudskej činnosti, ktorých podstatou je poskytovanie služieb
  4. Veda a výskum (Kvaternární sektor) - sektor zahŕňa všetky odvetvia ľudskej činnosti, ktorých podstatou je vývoj, veda a výskum

Sektory trhu sa ďalej delia na jednotlivé odvetví.

Praktické využitie sektorov trhu: Základné členenie sektorov trhu sa používa pre hrubé vymedzenie výkonnosti jednotlivých ekonomík a vyjadrenie ich HDP. Sektory trhu (sektory ekonomiky) sa používajú na opis rozdielov medzi rozvojovými a vyspelými ekonomikami. Všeobecne platí pravidlo, čím je vyspelejšia ekonomika daného štátu, tým má menší podiel primárneho sektora a väčšie terciárneho, prípadne kvaternárního a naopak. Pre podrobnejšie členenie sektorov trhu do jednotlivých odvetví a na jednotlivé ekonomickej aktivity sa používajú rôzne klasifikácia ľudskej činnosti.

Rozdelenie jednotlivých HDP do jednotlivých sektorov trhu (v Trojsektorová poňatí) v jednotlivých krajinách ukazuje nasledujúci obrázok. Sú na ňom dobre vidieť štáty s vysokým podielom terciárneho sektora na HDP (odtiene modrej), štáty s vysokým podielom priemyslu (červenej a fialovej) a štáty s vysokým podielom poľnohospodárstva (odtiene zelenej). Na spodnom obrázku je rovnakými farbami rozdelená pracovná sila podľa povolania, tj rozdelenie podľa počtu ľudí v jednotlivých sektoroch ekonomiky (zdroj Wikipedia).

GDP And Labour Force by Sector; zdroj Wikipedia

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia