ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Sektor služieb (terciárny sektor)
Sektor služieb, z hľadiska národného hospodárstva označovaný tiež ako terciárny sektor, zahŕňa všetky odvetvia ľudskej činnosti, ktorých podstatou je poskytovanie služieb, teda poskytovanie práce, vedomostí, finančných prostriedkov, infraštruktúry, výrobkov alebo ich vzájomná kombinácia.

Service sectorSektor služieb označovaný z hľadiska národného hospodárstva ako terciárny sektor, zahŕňa všetky odvetvia ľudskej činnosti, ktorých podstatou je poskytovanie služieb, teda poskytovanie práce, vedomostí, finančných prostriedkov, infraštruktúry, výrobkov alebo ich vzájomnú kombináciu.

Ďalšie sektory národného hospodárstva sú:

Sektor služieb predstavuje významnú časť národného hospodárstva moderných ekonomík - organizácie poskytujúce služby (poskytovatelia služieb) vytvára vo vyspelých krajinách cca 60% HDP a tento podiel stále rastie.

Do sektoru služieb patrí fakticky všetky organizácie (teda okrem výrobných podnikov, spracovateľského priemyslu surovín a poľnohospodárstvo), ktoré predmetom svojho pôsobenia či podnikaní zapadajú aspoň do jedného z odvetvia služieb:

Zvláštnou podmnožinou sektora služieb je verejný sektor, ktorý zahŕňa všetky služby financované z verejných financií (tzv. verejné služby).

Pre podrobnejšie členenie sektore služieb do jednotlivých odvetví a na jednotlivé ekonomickej aktivity sa používajú rôzne klasifikácia ľudskej činnosti.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia