ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Šek (Cheque)
Šek je cenný papier obsahujúci bezpodmienečný príkaz vystaviteľa šeku šekovníkovi, aby zaplatil za tento šek sumu na šeku uvedenú.

Šek (Check - american english, Cheque british english) je cenný papier obsahujúce bezpodmienečný príkaz vystaviteľa šeku šekovníka, aby zaplatil za tento šek sumu na šeku uvedenú. Šek je jeden z najstarších platobných inštrumentov, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje:

  • Bezpodmienečný príkaz zaplatiť šekovú sumu a označenie že ide o šek
  • Meno či názov šekovníka - toho, kto má platiť (spravidla banka)
  • Miesto splatnosti šeku
  • Dátum a miesto vystavenia šeku
  • Podpis vystaviteľ šeku

Pozn: Šek, na rozdiel od zmenky je bankový formulár.

Využitie šeku v praxi: Šek je jednoduchý platobný inštrument, ktorý umožňuje uhrádzať záväzky voči rôznym veriteľom. Subjektom, ktorý šek prepláca (šekovníkom), je zvyčajne banka alebo tretia osoba. Suma môže byť vyplatená v hotovosti alebo bezhotovostne.

Šek je podobný zmenke cudzej (Bill Of Exchange) a zmenke vlastné (promissory Note).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 26.09.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia