ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Segmentácia trhu
Segmentácia trhu je jedna z metód marketingového riadenia, konkrétne analýzy trhu. Cieľom je spoznať štruktúru daného trhu na ktorý chce organizácia umiestniť svoj ​​výrobok alebo službu. Trh sa delia do podľa nejakého hľadiska homogénnych skupín zákazníkov.

Segmentácia trhu je jedna z metód marketingového riadenia, konkrétne analýzy trhu. Cieľom je spoznať štruktúru daného trhu na ktorý chce organizácie umiestniť svoj výrobok alebo službu.

Využitie segmentácia trhu v praxi: Pomocou segmentácia sa prispôsobujú marketingovej aktivity organizácie jednotlivým skupinám zákazníkov, tzv segmentom trhu tak, aby mohli byť tieto skupiny čo najlepšie obslúžené. Pri segmentácii sa trh delia podľa určitého hľadiska do homogénnych skupín zákazníkov, ktoré sú charakteristické svojimi potrebami a nákupným správaním - získa tak optimálne portfólio svojich zákazníkov. Organizácia by si mala zvoliť iba tie segmenty trhu, ktoré je dlhodobo schopná v súlade so svojou stratégií efektívne obsluhovať a dosahovať pri tom dostatočný zisk.

Segmentácia trhu zahŕňa nasledujúce kroky:

 • Prieskum trhu - vytvára sa segmentačné kritériá
 • Profilovanie segmentov - zákazníci sú rozdeľovanie podľa segmentačných kritérií do relatívne homogénnych skupín. Určenie veľkosti segmentov a vytvorenie ich profilov
 • Výber cieľového segmentu (targeting) - organizácia si zvolí ten segment alebo segmenty trhu, na ktorých pre ňu má zmysel operovať

Kritérií segmentácie existuje celý rad a rôzni autori vymedzujú segmentačné kritériá odlišne. Tu sú uvedené najčastejšie vymedzenie:

 • Geografické - zákazníci sú rozdelení podľa svojho priestorového (geografického) rozmiestnenie napríklad podľa kontinentov, krajín alebo regiónov apod
 • Demografická - zákazníci sa delia podľa veku, pohlavia, etnika, náboženstva, rodinného stavu apod
 • Socioekonomická - socioekonomický status, vzdelanie, povolanie, príjem, postavenie apod
 • Psychologická - zákazníci sa delia podľa psychologického profilu (životné záujmy, postoje, hodnoty a pod)
 • Nákupné správanie - frekvencia a rozsah nákupov, lojalita k dodávateľovi, postoj k riziku a pod

Ak sú zákazníkom inej organizácie, možno uvažovať o týchto doplňujúcich kritériách:

 • Charakteristika organizácie - sektor, odbor alebo odvetvia pôsobenia, veľkosť organizácie, kultúra organizácie apod
 • Prevádzkové charakteristiky - typ výroby, organizácia nákupu, naliehavosť dodávok (napr. JIT), kvalitatívne požiadavky, apod
 • Nákupné správanie - nákupná politika organizácie (nákupná stratégia), kritériá nákupu apod

Získané segmenty trhu / skupiny zákazníkov musia byť čo najpodobnejší z hľadiska svojho správania na danom trhu (homogenita trhu). Zároveň by segmenty mali byť z hľadiska trhového správania vzájomne čo najviac odlišné (heterogenita trhu).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia