ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Schopnosť (Ability)
Schopnosť je pojem, ktorý znamená predpoklady, potenciál a dispozície pre určitý druh činnosti, pre určitú aktivitu, pre určitú zručnosť. Schopnosti sa rozvíjajú učením na základe vlôh.

Schopnosť (anglicky Ability) je pojem, ktorý znamená predpoklady, potenciál a dispozície pre určitý druh činnosti, pre určitú aktivitu, pre určitú zručnosť. Schopnosti sa rozvíjajú učením na základe vlôh.

Schopnosti možno deliť napríklad na:

 • Všeobecné schopnosti - tie môžu byť niekedy stotožňované s inteligenciou a jej zložkami (rôzne poňatých v rôznych modeloch inteligencie)
 • Špeciálné - existujú rôzne členenie, zvyčajne sa vyčleňujú najmä:
  • Psychomotorické - pohybové, schopnosť vykonávať pohybové aktivít
  • Kognitívne - poznávacie, schopnosť myslieť, rozhodovať, riešiť problémy
  • Senzorické - schopnosť presne, rýchlo a jasne vnímať (daným zmyslom)
  • Sociálné - interpersonálne, schopnosť vychádzať s ľuďmi, komunikovať a pod
  • Sebeorganizační - schopnosť organizovať si činnosť, prácu, život a pod

Schopnosti sú súčasťou kompetentosti (kompetencie), ako predpoklady všeobecnejšieho charakteru.

Na čo sú nám schopnosti v praxi?

Schopnosti majú silný vplyv na výkonnosť človeka, zhruba tretinový podiel. Tá je ďalej ovplyvnená jeho osobnostnými vlastnosťami a ďalšími okolnosťami. Každý človek by mal chápať svoje schopnosti a vedieť ich uplatniť v praxi vo svojej profesiu, prípadne sa pokúsiť zvoliť takú profesiu, kde svoje schopnosti uplatní. Ľudia v rámci svojej kariérne dráhy samostatne, podnikajú alebo sú zamestnanci) vedome i nevedome zvyšujú svoje schopnosti, ktoré pre výkon svojej profesie potrebujú. Aj v rámci svojho osobného rozvoja plánujú rozvoj zrovna tých schopností, ktoré potrebujú alebo tam, kde majú slabé miesta. ** Schopnosti ** sú súčasťou kompetentosti každého človeka. Každý človek, ktorý hľadá prácu alebo pracovné uplatnenie by mal byť schopný popísať svoje schopnosti, najmä tie, ktoré má lepšie ako ostatní.

So schopnosťami pracujú manažéri a personalisti, keď analyzujú prácu a definujú špecifikáciu pracovného miesta a požiadavky na neho. Na trhu práce sa potom snaží nájsť človeka, ktorý bude mať práve tieto požadované schopnosti.

Poznámka: V bežnej neodbornej reči bývajú pojmy “schopnosti” a “zručnosti” často zaměňovány.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.05.2019

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia