ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Saturácia trhu (Market saturation)
Saturácia trhu alebo tiež nasýtenie trhu (Market saturation) znamená schopnosť trhu, zákazníkov na ňom, prijímať ďalšie ponuky, ďalšie produkty.

Saturácia trhu alebo tiež nasýtenie trhu (anglicky Market saturation) znamená úroveň nasýtenia - teda schopnosť trhu, zákazníkov na ňom, prijímať ďalšie ponuku, ďalšie produkty.

Čo znamená saturovaný, nasýtený trh?

Každý trh má schopnosť absorbovať určitý počet produktov, ktoré sa na ňom snažia firmy predať. Každý trh má určitú svoju veľkosť (pozri Celkový oslovitelný trh), ktorá definuje celkovú dopyt po danom produkte alebo službe. Pokiaľ sa jedná o úplne nový produkt, ktorý zatiaľ nikto nemá, tak jeho saturácia je nulová. Pokiaľ naopak všetci zákazníci daný produkt vlastné, tak sa trh stal nasýteným - saturovaným a šanca na predaj ďalších výrobkov je minimálny.

Jako príklad saturácie trhu možno uviesť trh s automobilmi. Povedzme, že priemerná domácnosť je schopná vlastniť 2 automobily. Ak teda všetky domácnosti v danom regióne vlastnia 2 automobily, jedná sa o nasýtený trh. Trhový potenciál je potom už len ich obmena. Treba teda počítať s priemernou životnosťou. Takáto situácia je u veľkej väčšiny spotrebného tovaru - výrobcovia sa preto snažia životnosť skracovať (respektíve nepredlžovať), aby v nasýtenom trhu mali stále priestor predávať. Nenasýtený trh bol napríklad trh s tabletmi v roku 2010, kedy Apple uviedol prvý iPad - prvý tablet svojho druhu.

Nasýtený trh znamená situáciu, kedy bol na trhu plne uspokojený dopyt. Predávať na nasýtenom trhu možno jedine týmito spôsobmi

  • Výmena, nahradenie alebo obmena existujúcich produktov
  • Prebranie existujúceho trhového podielu od konkurencie
  • Inovácia produktov tak, že sa tým firma presunie buď na nenasýtený trh, alebo si tým vytvorí úplne nový cieľový trh

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.11.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá