ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Samostatne zárobkovo činná osoba (Sole Proprietorship)
SZČO (Samostatne zárobkovo činná osoba, Sole venture, Sole Trader) je samostatne zárobkovo činná osoba podľa zákona fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3, alebo má príjem z tejto činnosti.

SZČO (Osoba samostatne zárobkovo činná, Sole Proprietorship, Sole venture, Sole Trader) je označenie pre fyzickú osobu, ktorá podniká, má príjmy z podnikanie alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

Ako samostatne podnikať?

Podnikanie osôb upravuje vždy legislatíva príslušného štátu či krajiny. Zvyčajne je vyžadovaný nejaký druh licencie (v SR je to živnostenský list alebo iná licencie. Z toho dôvodu sú podmienky pre podnikanie v každej krajine iné. Spoločné znaky podnikania samostatných osôb sú však zhruba tieto:

  • Nevytvára formálne organizáciu, má vysokú úroveň flexibility - rozhoduje sa a koná sám
  • Vlastné všetky aktíva
  • Ručí celým svojím majetkom za svoje podnikanie
  • Nie je právnickou osobou
  • Podnikanie je bezprostredne zviazané s konkrétnym človekom, nie je zabezpečená kontinuita podnikania ako u právnických osôb
  • Zvyčajne nízka úroveň pracovného kapitálu

Podnikanie ako SZČO je vhodné pre určité profesie napríklad poradcu, lekár, súdny znalec, živnostník, poľnohospodár, umelec, programátor a podobne. Sú to také profesie, ktoré možno vykonávať samostatne a nevyžadujú viac kapitálu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 19.01.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia