ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Rozmiestňovanie pracovníkov a staffing
Rozmiestňovanie pracovníkov a staffing sú personálne činnosti, ktoré majú zabezpečiť, aby bola pracovná sila organizácie priebežne v optimálnom vzťahu k pracovným miestam a štruktúre organizácie.

Rozmiestňovanie pracovníkov je personálna činnosť, ktorá má zabezpečiť, aby bola pracovná sila organizácie priebežne v optimálnom vzťahu k pracovným miestam a organizačnej štruktúre. Má kvalitatívne i kvantitatívne stránku - tj cieľom je, aby zodpovedali ako počty, tak kvalifikačné aj osobnostné štruktúra ľudských zdrojov aktuálnej organizačnej štruktúre a aktuálnym potrebám organizácie. A naopak, aby aktuálne fungovanie organizácie a jej štruktúra optimálne reflektovali stav jej ľudských zdrojov.

Staffing je širší pojem ako rozmiestňovania, zvyčajne sa prekladá ako formovanie pracovnej sily organizácie. Zahŕňa v sebe strategický prístup - ide o dlhodobý proces, ktorý anticipuje budúce potreby aj situáciu organizácie a reaguje na ne s predstihom. Staffing počíta s príchody a odchody, s vývojom trhu práce, s povyšovaním a prevádzaním na inú prácu a zároveň berie do úvahy strategické zámery organizácie. Zmyslom rozmiestňovania aj Staffingu je priebežne zaisťovať optimálnu výkonnosť celej organizácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia