ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je ROB (Register obyvateľov) - základné registre
Register obyvateľov, používa sa skratka ROB, je pojem, ktorý označuje jeden zo základných registrov podľa § 3 zákona č 111/2009 Z. z., O základných registroch, v znení neskorších predpisov. V tomto registri sú vedené referenčné údaje o fyzických osobách.

Register obyvateľov, používa sa skratka ROB, je pojem, ktorý označuje jeden zo základných registrov podľa § 3 zákona č 111/2009 Z. z., O základných registroch, v znení neskorších predpisov . V tomto registri sú vedené referenčné údaje o fyzických osobách. Ide o občanov SR a EÚ, cudzincov s povolením pobytu v SR a cudzincov, ktorým bola na území Slovenskej republiky udelená medzinárodná ochrana formou azylu alebo doplnkovej ochrany. Zdrojom dát sú súčasné relevantné evidencia. Register zdieľa potrebné dáta s ostatnými základnými registrami.

Využitie pojmu register obyvateľstva v praxi: Jedná sa o pojem používaný v súvislosti so zavádzaním a prevádzkou základných registrov, je vymedzený v súlade so zákonom Zákon o základných registroch - č 111/2009 Sb. a má preto obmedzenú platnosť iba v Českej republike.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 02.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia