ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Riziká
Riziko znamená hrozbu, potenciálny problém, možnosť zlyhania a neúspechu, ale tiež to môže byť priaznivá vyhliadka alebo šance.

Riziko je pojem, ktorý označuje neistý výsledok s možným nežiaducim stavom. Riziko znamená hrozbu, potenciálny problém, nebezpečenstvo vzniku škody, možnosť zlyhania a neúspechu, poškodenia, straty či zničenia. Riziko teda vyjadruje určitú mieru neistoty, teda pravdepodobnosť dosiahnutie výsledku, ktorý je rozdielny od očakávaného.

Riziká v organizácii súvisí predovšetkým s okolitým prostredím, inováciami, zmenami a so zdrojmi. Rizikám možno predchádzať vhodným riadením, finančný vplyv rizík možno zmierniť pomocou poistenia.

S pojmom riziko súvisí pojem Neistota, ktorý znamená možnosť rôznych výsledkov, ktorých pravdepodobnosť nie je kvantifikovaná.

Najdôležitejšími charakteristikami riziká sú:

 • Miera pravdepodobnosti rizika - pravdepodobnosť, že riziko nastane
 • Úroveň rizika
 • Vplyvy riziká - dôsledky, ktoré sa prejavia, ak nastane riziková situácia
 • Predvídateľnosť riziká - šanca, že riziko je možné vopred identifikovať a predvídať
 • Miera ovplyvniteľnosti rizika
  • Ovplyvniteľné
  • Čiastočne ovplyvniteľná
  • Neovplyvniteľné
 • Vzťah k organizácii
  • Interné riziká - tieto druhy rizík môže subjekt ovplyvňovať a riadiť, prejavujú sa vo vnútri organizácie
  • Externé riziká - tieto druhy rizík subjekt nemôže priamo ovplyvňovať, jedná sa o faktory prostredia
 • Poradie pôsobenie - vzniku a odstrániteľnosti
  • Primárne
  • Sekundárne - tieto druhy rizík vznikajú pri eliminácii primárnych rizík
  • Zvyšková (zostatková, reziduálne) - tento druh rizika zostáva po eliminácii rizika, jedná sa o riziko, ktoré je subjekt ochotný niesť
 • Veľkosť rizika
  • Malá
  • Stredná
  • Veľká
 • Miera akceptovateľnosti (prijateľnosti, únosnosti)
  • Nevyhnutná (nutná)
  • Únosný (prijateľná)
  • Neúnosná (neprijateľná)
 • Pravdepodobnosť vzniku a pôsobenia
  • Nepravdepodobná
  • Málo pravdepodobná
  • Pravdepodobná
  • Veľmi pravdepodobná
  • Takmer istá
 • Rozsah pôsobenia
  • Systematická - tento typ rizika platí pre všetky podnikateľské subjekty
  • Nesystematické - tento typ rizika platí len pre určitý odbor podnikania

Vecné členenie rizík - klasifikácia druhov rizík v organizácii

Porovnanie pojmov riziko × neistota (podľa Rafferty, 1994 in Tony Merna, Faisal F. Al-Thani, 2007):

Dimenzia

Riziko

Neistota

Merateľnosť

merateľné

nemerateľné

Metódy

štatistika a pravdepodobnosť

subjektívny odhad

Dáta

kvantitatívne dáta

kvalitatívne dáta

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.10.2015

Komentáre

play game pred asi rokem

i like the online card games and there available for the new user are try the more time this games this the wonderfull hearts free online experience for the new of the this games website

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:
peter kewer pred 11 mesiaci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:
Gerald Gerald pred 5 mesiaci

Get free avacoins for Avakin Life! Add limitless Avacoins Avakins free avacoins

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:


Pre vstup do diskusie musíte byť prihlásený

Prihlásiť


Ľudia, ktora to vedia