ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Riziká
Riziko znamená hrozbu, potenciálny problém, možnosť zlyhania a neúspechu, ale tiež to môže byť priaznivá vyhliadka alebo šance.

Riziko je pojem, ktorý označuje neistý výsledok s možným nežiaducim stavom. Riziko znamená hrozbu, potenciálny problém, nebezpečenstvo vzniku škody, možnosť zlyhania a neúspechu, poškodenia, straty či zničenia. Riziko teda vyjadruje určitú mieru neistoty, teda pravdepodobnosť dosiahnutie výsledku, ktorý je rozdielny od očakávaného.

Riziká v organizácii súvisí predovšetkým s okolitým prostredím, inováciami, zmenami a so zdrojmi. Rizikám možno predchádzať vhodným riadením, finančný vplyv rizík možno zmierniť pomocou poistenia.

S pojmom riziko súvisí pojem Neistota, ktorý znamená možnosť rôznych výsledkov, ktorých pravdepodobnosť nie je kvantifikovaná.

Najdôležitejšími charakteristikami riziká sú:

 • Miera pravdepodobnosti rizika - pravdepodobnosť, že riziko nastane
 • Úroveň rizika
 • Vplyvy riziká - dôsledky, ktoré sa prejavia, ak nastane riziková situácia
 • Predvídateľnosť riziká - šanca, že riziko je možné vopred identifikovať a predvídať
 • Miera ovplyvniteľnosti rizika
  • Ovplyvniteľné
  • Čiastočne ovplyvniteľná
  • Neovplyvniteľné
 • Vzťah k organizácii
  • Interné riziká - tieto druhy rizík môže subjekt ovplyvňovať a riadiť, prejavujú sa vo vnútri organizácie
  • Externé riziká - tieto druhy rizík subjekt nemôže priamo ovplyvňovať, jedná sa o faktory prostredia
 • Poradie pôsobenie - vzniku a odstrániteľnosti
  • Primárne
  • Sekundárne - tieto druhy rizík vznikajú pri eliminácii primárnych rizík
  • Zvyšková (zostatková, reziduálne) - tento druh rizika zostáva po eliminácii rizika, jedná sa o riziko, ktoré je subjekt ochotný niesť
 • Veľkosť rizika
  • Malá
  • Stredná
  • Veľká
 • Miera akceptovateľnosti (prijateľnosti, únosnosti)
  • Nevyhnutná (nutná)
  • Únosný (prijateľná)
  • Neúnosná (neprijateľná)
 • Pravdepodobnosť vzniku a pôsobenia
  • Nepravdepodobná
  • Málo pravdepodobná
  • Pravdepodobná
  • Veľmi pravdepodobná
  • Takmer istá
 • Rozsah pôsobenia
  • Systematická - tento typ rizika platí pre všetky podnikateľské subjekty
  • Nesystematické - tento typ rizika platí len pre určitý odbor podnikania

Vecné členenie rizík - klasifikácia druhov rizík v organizácii

Porovnanie pojmov riziko × neistota (podľa Rafferty, 1994 in Tony Merna, Faisal F. Al-Thani, 2007):

Dimenzia

Riziko

Neistota

Merateľnosť

merateľné

nemerateľné

Metódy

štatistika a pravdepodobnosť

subjektívny odhad

Dáta

kvantitatívne dáta

kvalitatívne dáta

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia