ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je RIPRAN (Risk Project Analysis)
Metóda RIPRAN, RINPRAN

Metóda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis), predstavuje empirickú metódu pre analýzu rizík projektov. Vychádza dôsledne z procesného poňatie analýzy rizika. Chápe analýzu rizika ako proces. Metóda akceptuje filozofiu kvality (TQM) a preto obsahuje činnosti, ktoré zaisťujú akosť procesu analýzy rizika, ​​ako to vyžaduje norma ISO 10006 Systémy manažérstva kvality.Metóda je navrhnutá tak, že rešpektuje zásady pre Risk Project Management, popísané v materiáloch PMI (Project Management Institute) a IPMA (International Project Management Association).

Celý proces analýzy rizík podľa metódy RIPRAN sa skladá z nasledujúcich fáz:

  • Príprava analýzy rizika
  • Identifikácia rizika
  • Kvantifikácia rizika
  • Odozva na riziko
  • Celkové zhodnotenie rizika

Praktické metódy RIPRAN v praxi: Metóda je zameraná hlavne na spracovanie analýzy rizika projekte, ktorú je potrebné vykonať pred jeho vlastnou implementáciou. Je možné využiť ju vo všetkých fázach projektu. Metóda nerieši proces monitorovania rizík v projekte. Kedykoľvek je však identifikované nejaké nové nebezpečenstvo alebo sa zmení situácia, ktorá si vyžaduje prehodnotenie určitého rizika, je možné opäť použiť metódy RIPRAN aj priebehu monitorovania projektových rizík.

Autorem Metódy je Branislav Lacko. RIPRAN™ je ochranná známka registrovaná autorom v Úrade priemyselného vlastníctva Praha pod číslom 28353.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia