ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Riešenie problémov
Riešenie problémov alebo tiež hľadanie riešenia patria medzi kognitívne schopnosti a zručnosti. Schopnosť riešiť problémy je (v rôznej miere) dôležitou zložkou inteligencie každého človeka.

“Houston, máme problém.”

Jim Lovell

Riešenie problémov alebo tiež hľadanie riešenia patria medzi kognitívne schopnosti a zručnosti a je súčasťou rozhodovaní. Schopnosť riešiť problémy je (v rôznej miere) dôležitou zložkou inteligencie každého človeka.

Riešenie problémov patrí medzi manažérske funkcie, role i zručnosti. Pre ďalší výklad je dôležitý význam pojmov “problém” a “riešenie problémov”:

  • Problém je “sporná alebo zložitejšia otázka, ktorú je potrebné řešit
  • Problém je “sporná, nevyriešeným a ťažká úloha, zložitá věc
  • Riešiť znamená “Hleda a nachádzať za daných okolností uspokojivú odpoveď, vysvetlenie, východisko

Syntézou uvedených výkladov získame definíciu: “riešenie problémov je hľadanie a nachádzanie za daných okolností uspokojivých východísk zo situácií vyžadujúcich pozornosť a zvládnutie.”

Riešenie problému má niekoľko fáz, ktoré sú v odbornej literatúre popisované rôzne. Ďalej je uvedená syntéza rôznych výkladov:

  • Definícia problému - je potrebné určiť, čo je problém a aké by malo byť jeho riešenie
  • Analýza problému - treba zistiť kedy, kde a prečo problém vznikol alebo vzniká
  • Návrh možných riešení - spracovanie niekoľkých možností riešenia problému
  • Výber riešenia - je vybrané najvhodnejšie riešenie problému
  • Overenie funkčnosti riešenia - po aplikácii riešenie problému je vyhodnotená jeho účinnosť

Riešenie problémov v praxi: riešenie problémov je každodennou súčasťou práce manažéra. V praxi možno rozlíšiť problémy známe a problémy nové. Manažér si musí osvojiť určité minimálne portfólio metód a techník riešenia problémov a súčasne sa naučiť konzultovať problémy s odborne príslušnými špecialistami, prípadne riešiť problémy pomocou práce v skupine alebo tíme.

Medzi techniky riešenia problémov patria:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 05.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia