ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Riadený štruktúrovaný rozhovor
Riadený štruktúrovaný rozhovor (Pen and paper interview) je jedna z techník zberu dát v sociálnom výskume. Anketár postupuje otázku za otázkou podľa dotazníka a respondent odpovedá. Anketár zaznamenáva odpovede do dotazníka. Aby boli získané odpovede reprezentatívny, mali by respondenti byť vybraní ako náhodná vzorka.

Riadený štruktúrovaný rozhovor (Pen and paper interview) je jedna z techník zberu dát v sociálnom výskume. Anketár postupuje otázku za otázkou podľa dotazníka a respondent odpovedá. Anketár zaznamenáva odpovede do dotazníka. Aby boli získané odpovede reprezentatívny, mali by respondenti byť vybraní ako náhodná vzorka.

Vyplnené dotazníky sú štatisticky spracované a vyhodnotené a tak sú získané potrebné dáta.

Pre rozhovor platia nasledujúce charakteristiky:

  • Je jasné, kto zodpovedá
  • Percento dokončených rozhovorov je vyššie ako návratnosť dotazníka
  • Je ťažké vynechať otázku
  • Anketár poskytuje respondentovi vyšší komfort než samotný dotazník (napríklad sám vypĺňa dotazník)
  • Problémom môže byť pocit neanonymita u citlivých otázok (respondent je v priamom kontakte s anketárom)
  • Nákladná technika
  • Časová náročnosť vedie k menšej veľkosti skúmanej vzorky
  • Sú potrební školení anketári
  • Anketár môže (i nechtiac) ovplyvňovať respondentov

Celkovo ide o veľmi precízne techniku ​​sociálneho výskumu, ktorá prináša veľmi kvalitné výsledky. Určitou nevýhodou sú vyššie náklady.

Praktické využitie riadeného štruktúrovaného rozhovoru: zisťovanie spokojnosti zákazníkov - napríklad školenie anketári s pripraveným dotazníkom sa pýtajú vybraných návštevníkov obchodného domu na ich spokojnosť s poskytovanými službami a na námety k zlepšeniu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.06.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia