ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Riadenie zmien pomocou CSF
Riadenie zmien pomocou CSF využíva modelov kritických faktorov úspechu. Modely je možné konať využiť na identifikáciu faktorov relevantných pre príslušnú zmenu, jednak k hodnoteniu priebehu zmeny vo vzťahu k danému faktoru.

Riadenie zmien pomocou CSF využíva modelov kritických faktorov úspechu. Modely možno jednak využiť na identifikáciu faktorov relevantných pre príslušnú zmenu, jednak k hodnoteniu priebehu zmeny vo vzťahu k danému faktoru.

Príklad: Väčšina CSF modelov obsahuje faktor “štruktúra” a v rámci riadenia zmeny možno posudzovať, ako ju zmena ovplyvňuje.

Zrejme najvhodnejšie je podľa zvoleného modelu v priebehu zmeny hodnotiť jej intenzitu vo vzťahu ku každému faktoru daného modelu.

Najstarším modelom CSF je Leavittův diamant. Ďalej možno pre riadenie zmien uvažovať o modeloch/rámcoch:

Využitie modelov CSF pri riadení zmien v praxi: Zvolenie vhodného modelu CSF umožní pri riadení konkrétne zmeny nezabudnúť na žiadny kritický faktor ani pri príprave zmeny, ani pri jej realizácii, ani pri vyhodnocovaní. Jednotlivé modely CSF možno podľa potreby aj kombinovať a vytvoriť si tak vlastný rámec CSF.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.11.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia