ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Riadenie výroby, manažment výroby
Výroba je každá činnosť, ktorá tvorí hodnotu. Výroba zahŕňa všetky hospodárske činnosti spojené so zaistením výrobkov a služieb. Podstatou výroby je postupný proces premeny vstupov (zdrojov) vo výstupy (produkty, tj hmotné výrobky alebo nehmotné služby) - produkčný proces. Výroba úzko súvisí s plánovaním, logistikou a oblastí riadenia kvality.

“Výroba je každá činnosť, ktorá tvorí hodnotu. Výroba zahŕňa všetky hospodárske činnosti spojené so zaistením výrobkov a služieb.”

Miloslav Synek

Tu sú uvedené metódy riadenia a analytické techniky, ktorých predmetom je výroba a výrobky a organizovanie výrobného procesu. Podstatou výroby je postupný proces premeny vstupov (zdrojov) vo výstupy (produkty, tj hmotné výrobky alebo nehmotné služby) - produkčný proces. Produkčný proces je charakteristický pre sekundárny sektor trhu - výroba a priemysel. Výroba úzko súvisí s plánovaním, logistikou a oblastí riadenia kvality.

Riadenie výroby obvykle rieši tieto okruhy tém:

  • Operatívne riadenie výroby (výrobného procesu)
  • Plánovanie výroby
  • Organizácia výroby
  • Produkčné portfólio a jeho štruktúra (viď Marketing a predaj)
  • Produktová stratégia (pozri Marketing a predaj)
  • Zavádzanie nových produktov do výroby

Metódy riadenia výrobkov (pozri Marketing a predaj).

Metódy riadenia a plánovania výroby:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace štandardy:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 25.01.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia