ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Riadenie služieb (Service Management)
Služba je nehmotný produkt prinášajúci zákazníkovi úžitok alebo hodnotu. Riadenie služieb je teda manažérska disciplína zameraná na služby a zákazníka. Riadenie služieb je multidisciplinárny oblasťou, ktorá súvisí s celým radom ďalších oblastí riadenia.

“Tou najväčšou výzvou stojaci pred manažérmi v rozvinutých krajinách je zvýšenie produktivity ľudí pracujúcich so znalosťami a zaisťujúcich služby.”

Peter F. Drucker

Obsahom tejto sekcie sú metódy riadenia a analytické techniky používané v oblasti riadenia služieb (service management).

Pojem služba alebo riadenia služieb sa v praxi používa v rôznych významoch a úrovniach riadenia:

  • Služba v ekonómiu - ako sektor trhu (sektor trhu služieb tvorí vo vyspelých krajinách 60% HDP)
  • Služba v manažmente ako mechanizmus (spôsob) riadenie organizácie (SOEM, SOM)
  • Služba v informatike ako spôsob riadenia a vývoja informačných systémov (SOA) alebo spôsob interakcie aplikácií (web service)

Služba je nehmotný produkt prinášajúci zákazníkovi úžitok alebo hodnotu. Riadenie služieb je teda manažérska disciplína zameraná na služby a zákazníka.

Služby je potrebné riadiť po celú dobu ich životného cyklu. Služby môžu mať rôzne podoby a formy, základné princípy ich riadenie sú spoločné pre všetky typy služieb. Riadenie služieb je často spájané iba s oblasťou informačných a komunikačných technológií, kde má svoje korene (IT Service Management). Riadenie služieb súvisí s pojmami ako je outsourcing, insourcing, outtasking, ASP.

Štandardy a rámca v oblasti riadenia služieb sú:

Štandardy a normy v oblasti riadenia služieb:

  • ISO 20000 - Systém manažérstva služieb ICT
  • BS 15000

Analytické techniky použiteľné v konaní služieb sú:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.11.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia