ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Riadenie procesov
Riadenie procesov a činností v organizácii je predovšetkým o organizovanie, koordinovanie a riadenie. Je to jedna zo základných a každodenných aktivít manažérov, ale aj všetkých ostatných pracovníkov.

Process management Riadenie procesov a činností v organizácii je jednou z funkcií manažmentu súvisiace s organizovaním. Práca ľudí v organizáciách sa odohráva prostredníctvom ich činností, ktoré je potrebné rozvrhovať do organizačnej štruktúry, a priraďovať konkrétnym pracovníkom na konkrétnych pracovných miestach. Rovnako ako činnosti, existujú prirodzene v každej organizácii tiež procesy. Z hľadiska riadenie činností a procesov v organizácii potom existujú základné dva prístupy.

 • Funkčný prístup (funkčné riadenie) - bol definovaný už v roku 1776 Adamom Smithom a vychádza z tradičnej deľby práce podľa špecializácie a je založený na rozloženie práce na najjednoduchšie úkony tak, aby boli jednoducho realizovateľné aj nekvalifikovanými pracovníkmi. Funkčný prístup vedie k deleniu práce s dôrazom na jednoduché činnosti. To vedie k rozdeleniu práce medzi organizačné jednotky, ktoré sú rozdelené na základe odborností (funkcií).
 • Procesný prístup (procesné riadenie) - dáva do popredia toky činností idúce naprieč organizáciou, teda procesy. Procesný prístup je teda oproti tradičnému vertikálnemu funkčnému prístupu založenému na navrhovanie a zmenách formálnych organizačných štruktúr zameraný viac horizontálne - na procesy. Procesný prístup sa stal doslova hitom v 90. rokoch 20. storočia, kedy sa začalo intenzívne hovoriť o procesoch a reengineeringu a to okrem iného vďaka intenzívnemu nástupu moderných informačných a komunikačných technológií, ktoré umožnili radikálnejšie zmeny procesov v organizáciách.

Základné kostrou procesov v organizácii je produkčný proces, ktorý horizontálne prechádza naprieč celou organizáciou. Riadenie procesov úzko súvisí s ich optimalizáciou.

Metódy riadenia procesov sú zamerané na správne nastavenie procesov v určitej oblasti alebo celej organizácii a na inovácie procesov:

Metódy analýzy procesov (analytické techniky, metodiky) sú zamerané na identifikáciu a detailnú analýzu jednotlivých procesov:

 • Metodika ARIS (prof. A.W.Scheer)
 • Metodika IDEF3
 • Metodika PDT (V.Řepa)
 • Časové zábery

Metódy optimalizácie, redizajne a reengineeringu procesov sú zamerané na zlepšenie procesov v organizácii. V zásade sa delia na metódy skokového zlepšenia (reengineering, business process reengineering - BPR), metódy zlepšenia alebo zmeny procesov (improvement, redesign) a metódy priebežného zlepšovania procesov (continuous improvement), ktoré vychádzajú z riadenia kvality. Všetky metódy obvykle využívajú niektorú z metodík pre analýzy procesov a na zanalyzované procesy následne uplatňujú príslušnú formu zlepšenia.

Analýza procesov môže byť vykonávaná pomocou rôznych notáciou (notácie v niektorých prípadoch spojené s konkrétnou metodikou):

Analýzu procesov je možné vykonávať pomocou rôznych nástrojov (BPM Business Process Modeling tools):

 • ARIS Business Architect
 • Adonis
 • Process Modeler
 • QPR Process Guide
 • IGrafx Business Process
 • CASEWISE Corporate Modeler
 • FirstStep Designer
 • MS Visio
 • Visual Paradigm
 • IBM modeler
 • TIBCO modeler
 • Enterprise Architect

Pre riadenie a automatizáciu procesov a postupov práce sa využívajú nástroje (BPM Business Process Management):

 • Adobe Lifecycle
 • IBM Process Server
 • Oracle Business Process Management
 • Microsoft SharePoint
 • JBoss / jBPM
 • FileNet BPM
 • Lotus Domino workflow

Súvisiace pojmy a metódy:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.01.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia