ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Riadenie prevádzky firiem (Operations Management)
Riadenie prevádzky (Operations Management, operatívne riadenie) je riadenie zamerané na prevádzkové procesy, teda dennodenné činnosti organizácie.

Operations managementRiadenie prevádzky (Operations Management, operatívne riadenie) je riadenie zamerané na prevádzkové procesy, teda dennodenné činnosti organizácie. Existuje vo všetkých oblastiach, napríklad v oblasti výroby, poskytovanie služieb, správy podnikových zdrojov, nákupu či fungovaniu organizácie.

Operatívne riadenie stojí na spodnej časti pomyselnej pyramídy konania - tvorí základ fungovania akejkoľvek firmy či organizácie. Na jej pomyselnom vrchole stojí strategické riadenie.

Operatívne riadenie v praxi: Cieľom riadenia prevádzky je zabezpečenie dennodenného fungovania a hladkého behu všetkých hlavných aj podporných procesov organizácie. Je zamerané predovšetkým na efektívnosť a hospodárnosť procesov, efektívnosť využitia zdrojov, odstraňovanie problémov a incidentov, zabezpečenie zdrojov . Preto zahŕňa zodpovedajúce hodnotenia, merania a analýzu procesov.

Operatívne riadenie sa týka prakticky všetkých procesov v organizácii - teda všetkých hlavných procesov i všetkých podporných procesov, ktoré sa starajú o podnikové zdroje (ľudské zdroje, financie, technológie, informácie, majetok, infraštruktúra). Týka sa tiež napríklad bežných obchodných či marketingových procesov (propagácia, získavanie zákazníkov), nakupovanie a získavanie zdrojov, skladového hospodárstva, riadenie materiálového toku, zabezpečenie kvality, bezpečnosti, údržby a opráv vybavenia a majetku a ďalších.

Správne vykonávané riadenie prevádzky pomáha predchádzať poruchám, nehodám a ďalším príčinám neefektívnosti. Jeho ťažiskom je každodenné riešenie a vybavovanie požiadaviek, ktoré spúšťajú prevádzkové procesy, koordinovanie a organizovanie práce ľudí, rýchle riešenie prevádzkových incidentov a obnova prevádzky. Významnú časť riadenia prevádzky tvorí rozvrhovanie práce a riadenie času (time management). Je pre neho typické vybavovanie incidentov a požiadaviek zákazníkov (vonkajších alebo vnútorných).

Riadenie prevádzky zahŕňa zvyčajne:

Riadenie prevádzky sa riadi sa nastavenými pravidlami a smerom, ktorý dáva strategické riadenie organizácie a nutne potrebuje prevádzkové informácie o stave zdrojov organizácie, ich kapacite, kvalite, dostupnosti a ďalšie súvislosti. Firma potrebuje spoľahlivé a neskreslené informácie o svojich zdrojoch, požiadavkách zákazníkov, stavoch procesov, financiách a prípadne o materiálových tokoch.

Nutnosťou je mať k dispozícii primerané informácie. Organizácia preto používajú rôzne prevádzkové systémy pre správu, riadenie a plánovanie zdrojov (ERP), riadenie a správu zdrojov, riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM ), riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca (SCM), riadenie ľudských zdrojov (HRM) a mnoho ďalších prevádzkových či backoffice systémov.

Operatívne riadenie vo veľkých organizáciách je náplňou predovšetkým manažérov strednej a prvej línie. Top manažér zodpovedný za prevádzku sa označuje ako COO (Chief Operations Officer). V menších a stredných organizáciách je prirodzenou súčasťou aj top manažérov alebo vlastníkov.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace software:

  • Softvér pre riadenie prevádzky (Operations Management Software)
predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 19.08.2018

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia