ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Riadenie požiadaviek (Requirements Management)
Riadenie požiadaviek je proces posudzovania, schvaľovania, prioritizácia a sledovanie požiadaviek. Jednoducho čo zlepšovať, čo vyvíjať, čo rušiť atp.

Riadenie požiadaviek (Requirements management) je proces posudzovania, schvaľovania, prioritizácia a sledovanie požiadaviek. Jeho cieľom je vytvoriť zoznam prioritných požiadaviek, ktoré posunú organizáciu k jej strategickým cieľom. Všetky organizácie a firmy žijú v neustále premennom prostredí a tak potrebujú vedieť odpovedať a reagovať na rôzne podnety a odpovedať na otázky čo meniť, čo zlepšovať, čo chcú naši zákazníci, čo utlmovať, čo vyvíjať, čo stavať, ktoré produkty meniť atď. Všetky tieto požiadavky je potrebné koordinovať.

Podnety k požiadavkám môžu prichádzať od všetkých zainteresovaných strán, predovšetkým sa však musí jednať o požiadavky od zákazníkov na zmenu alebo zlepšenie produktov alebo služieb. Zdrojom požiadaviek je tiež firemné stratégie.

Riadenie požiadaviek je jeden zo základných procesov, ktorý má vplyv na úspešnosť organizácie. Pokiaľ ho totiž firma nezvládne dobre (čo sa týka hlavne veľkých firiem a korporácií), tak sa v rozvoji zaoberá nepodstatnými vecami a nerobí podstatné. Má to následne negatívny vplyv na zisk, pretože sa vynakladajú finančné prostriedky na zbytočné veci.

Čo v praxi znamená riadenie požiadaviek?

Riadením požiadaviek sa v praxi rozumie rozvojové požiadavky, teda nie dennodenné požiadavky od zákazníkov na služby a produkty ale požiadavky, na ktorých konci je nový alebo zlepšený produkt, služba alebo proces. Konaním sa rozumie hlavne ich prioritizácia a koordinácia, pretože najrôznejšie požiadavky na rozvoj, zmeny, rozširovanie služieb sú vo firmách na dennom poriadku, ale rozpočet, zdroje a čas sú vždy obmedzené.

Riadenie požiadaviek sa odohráva na niekoľkých úrovniach:

  • Business požiadavky (Business Requirements) - prichádzajú od zákazníkov alebo od ľudí ktorí majú na starosti rozvoj (Business Development). Business požiadavky hovoria ** čo a prečo sa má realizovať **
  • Užívateľské požiadavky (User Requirements) - upresňujú business požiadavky - hovoria čo sa má realizovať
  • Funkčné požiadavky (Functional Requirements) - upresňujú užívateľské požiadavky - hovoria ako presne sa majú realizovať

Úspešné zvládnutie je v správne nastavenom systéme zberu prevádzkových požiadaviek, podnetov a problémov a vo správne nastavenom procesu schvaľovania a koordinácia požiadaviek. Koordinácia je dôležitá preto, aby opatrenia alebo projekty spustené na základe požiadaviek “nešli proti sebe”. S riadením, koordináciou a určením priority požiadaviek sa stretávajú najmä väčšie organizácie a korporácie, kde celý proces prechádza mnohými oddeleniami a vyjadruje sa k nemu rada ľudí. Menšie organizácie to rieši lepšie často prirodzenou cestou a tiež vďaka tomu, že schvaľovací proces nie je tak zložitý a do rozhodovania nehovorí veľké množstvo ľudí.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 02.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia