ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Riadenie (Management)
Riadenie (Management) je veľmi široký pojem. Riadiť znamená "mať pod svojím vedením, ovládať, spravovať, regulovať, usmerňovať".

Riadenie (Management) je veľmi široký pojem. Riadiť znamená “mať pod svojím vedením, ovládať, spravovať, regulovať, usmerňovať”.

Ak sú ekonomické organizácie (podniky) založenej na deľbe práce, potom je logické, že vzájomnú súčinnosť jednotlivých pracovníkov by niekto organizovať a koordinovať. Tiež je potrebné určovať ciele a kontrolovať ich dosiahnutie. Takýto typ aktivít je zhrňovaný pod súhrnný názov riadenie. Často sa používa anglický ekvivalent management (je otázkou nakoľko je tento pojem prevoditeľný do slovenčiny a nakoľko sa prekrýva s pojmom riadenia). Existujú rôzne princípy a prístupy k riadeniu.

Peter F. Drucker definuje význam pojmu manažment nasledovne:

“Preto som od samého začiatku zastával názor, že manažment musí byť vedným odborom, organizovaným súborom vedomostí, ktorému je možné sa učiť a ktorý je snáď možné aj vyučovať. Všetky moje najdôležitejšie knihy, počnúc Konceptom korporácie (1946) a Praxou manažmentu (1954), sa snažili prispieť k vytvoreniu takého vedného odboru. Manažment však nie je a nikdy nebude vedou v tom zmysle, v akom sa dnes toto slovo v Spojených štátoch chápe. Manažment nie je vedou o nič viac, než je vedou medicína: v oboch prípadoch ide o praktické odbory. Každý praktický odbor čerpá z veľkého súboru skutočných vied. Práve tak, ako medicína čerpá z biológie, chémie, fyziky a radu ďalších prírodných vied, management zase čerpá z ekonomie, psychológie, matematiky, politickej teórie, histórie a filozofie. Rovnako ako medicína je však manažment zároveň samostatným odborom s vlastnými predpokladmi, s vlastnými zámermi, s vlastnými výkonnostnými cieľmi a kritériami. A ako samostatný odbor je management tým, čomu Nemci hovorievali Geisteswissenschaft - hoci lepším prekladom tohto nepostižitelného výrazu je pravdepodobne ,morálna veda’ než v súčasnosti používaný pojem ,sociálna veda’. Možno že vôbec najlepším termínom by bol starodávny výraz slobodné umenie.”

Management zahŕňa podľa Henriho Fayola tieto manažérskej činnosti (resp. manažérske funkcie):

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.12.2018

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia