ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Riadenie kvality
Odbor kvality zahŕňa metódy riadenia a analytické techniky, ktorých predmetom je riadenie kvality. Armand V. Feigenbaum potom definuje kvalitu takto: "Kvalita výrobkov je súhrn všetkých jeho konštrukčných a výrobno technických charakteristík, ktoré určujú úroveň, akú produkt naplní očakávania zákazníka."

“Zlepšite kvalitu a automaticky zvýšite produktivitu. Budete na trhu úspešní nižšou cenou a vyššou kvalitou. Budete obchodne úspešní a vytvoríte pracovné príležitosti.”

William Edwards Deming

Riadenie kvality Táto oblasť zahŕňa metódy riadenia a analytické techniky, ktorých predmetom je riadenie kvality. Koncepcia kvality v organizáciách sú založené v zásade buď na normách a štandardoch (medzinárodných, národných či podnikových) alebo na koncepcii TQM (Total Quality Management) . Prístupy k riadeniu kvality sa takisto líši u organizácií poskytujúcich služby (pozri sektor služieb) a u výrobných organizácií (pozri sektor Výroba a priemysel), ktoré produkujú výrobky. Všetky komplexné metódy a štandardy riadenia kvality pomáhajú organizáciám nastaviť celkový systém riadenia tak, aby sa zabránilo negatívnym javom (nekvalite, chybám, rizikám, nákladom), ktoré sa prejaví vo výstupoch ich práce. Komplexné metódy nie sú len o papierovanie, ako si niekto môže myslieť. Spoločným znakom je snaha o neustále zlepšovanie tak, ako ho popisujú cykly zlepšovanie DMAIC alebo PDCA.

Vnímanie pojmu kvality najmä z pohľadu zákazníka je úplne odlišné. U služieb často nehrá cena takú rolu ako v prípade výrobkov a kvalitu služieb Zákazník posudzuje oveľa viac subjektívne než u výrobkov. Zákazník pociťuje nekvalitu veľmi bezprostredne, pretože kúpa nekvalitného výrobku znamená pre neho prirodzene riziko zo zlyhania výrobku. Výsledkom nekvalitne odvedenej služby je riziko zlyhania predmetu tejto služby (napríklad nekvalitne opravené práčka pravdepodobne zlyhá). Z pohľadu organizácií je kvalita rovnako zásadný - organizácia môže v dôsledku nekvality svojich produktov prísť o zákazníkov alebo podiel na trhu. Okrem toho nízka kvalita úplne jednoznačne zvyšuje náklady. To platí ako pre výrobné podniky, tak aj pre organizácie poskytujúce služby.

Kľúčovým pozitívnym prejavom dobre zavedeného systému riadenia kvality je rastúca spokojnosť a lojalita zákazníkov.

Riadenie kvality ako celku spadá do kompetencie manažéra kvality.

Metódy riadenia a ďalšie analytické techniky v oblasti riadenia kvality sú spravidla sústredené na zvýšenie kvality výsledného produktu, zníženie chybovosti a na zlepšenie celkovej organizácie práce.


História riadenia kvality a kľúčové míľniky sú popísané tu.

Metódy riadenia kvality sú:

Analytické techniky použiteľné v konaní kvality sú:

Štandardy a rámca v oblasti kvality:

  • ISO 9001 Systém manažérstva kvality
  • ISO / TS 10004:2010 - Systém manažérstva kvality - Spokojnosť zákazníkov - Sprievodca monitorovaním a meraním
  • ISO 13485 - Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na účely predpisov
  • ISO / TS 16949 - nový medzinárodný štandard systému manažérstva kvality v automobilovom priemysle
  • QS 9000

  • VDA (VDA 1, VDA 2, VDA 3, VDA 4, VDA 5, VDA 6, VDA 7) - nemecká norma kvality v automobilovom priemysle

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace osobnosti:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia