ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Riadenie inovácií
Riadenie inovácií sa zaoberá zavádzaním niečoho nového do fungovania a chodu organizácie / podniku alebo do portfólia jej / jeho výrobkov alebo služieb. Inovácia úzko súvisí s riadením kvality a preto uvedené metódy sa vzájomne značne prekrývajú.

“Úspešní inovátori sú konzervatívne; to je nutnosť. Nie sú orientovaní na riziká, sú orientovaní na príležitosti.”

Peter Ferdinand Drucker

Táto oblasť obsahuje tematicky všetko, čo sa týka inovácií v organizáciách a podnikoch. Sú tu zhrnuté rôzne metódy riadenia a analytické techniky, ktorých predmetom sú inovácie. Bez inovácií sa totiž žiadny podnik, organizácie ani spoločnosť nevyvíja dopredu. Schopnosť riadiť inovácie je teda prirodzenou schopnosťou, ktorá pomáha zavádzanie nových či vylepšených výrobkov, služieb, procesov, postupov a ďalších vecí. Inovácia úzko súvisí s riadením kvality, pretože zvyšovanie kvality prináša aj inovácie a preto uvedené metódy sa vzájomne značne prekrývajú.

Inovácie predstavujú generovanie a zavádzanie nových myšlienok, nápadov do praxe. Preto úzko súvisí s kreativitou - inovácia je výsledok kreatívneho prístupu a vyvoláva kvalitatívnu zmenu v konaní, procesoch, výrobkoch alebo službách a zákazník túto zmenu ocenia ako novú pridanú hodnotu, za ktorú je ochotný zaplatiť.

Základné oblasti inovácií teda sú:

  • Inovácia produktov - zavádzanie do výroby a na trh nových alebo výrazne vylepšených výrobkov alebo služieb
  • Inovácia technológií - zavádzanie nových alebo výrazne vylepšených výrobných technológií
  • Marketingová inovácia - zavádzanie nových predajných kanálov (napr. e-Commerce) alebo iných predajných alebo marketingových aktivít
  • Inovácia v procesoch - zlepšovanie, optimalizácia či reengineering procesov
  • Inovácia riadenie organizácie - zavádzanie nových metód riadenia, manažérskych postupov, motivačných systémov procesov (napríklad prístupy Lean, Six Sigma, apod)

Metódy riadenia inovácií sú:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 26.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia