ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Režijné náklady (Overhead costs)
Režijné náklady označujú náklady vztiahnuté k podporným procesom.

Režijné náklady (Overhead costs) je pojem označujúci náklady vztiahnuté k podporným procesom organizácie alebo jej organizačné jednotky alebo pobočky.

Režijné náklady v praxi: Pojem režijné náklady je niekedy používaný ako synonymum k pojmu nepriame náklady. Čo v prípade malých organizácií môže byť pravda, ale za určitých okolností môžu byť režijnými nákladmi i náklady priame. Ako príklad možno uviesť veľkú organizáciu, ktorá sleduje náklady svojich pobočiek (regionálnych zastúpení). Z jej pohľadu sú režijné náklady tejto pobočky zároveň priamymi nákladmi pobočky XY (možno ich sledovať a priradiť k pobočke - nákladovému objektu).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 13.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia